Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
model du Ponta | funkcja trendu | statystyka | outsourcing | metoda fmea | dochody publiczne | analiza tows | obligacje |

Siatka kierownicza


 • Style kierowania - opracowanie - Omówienie popularnych stylów kierowania: styl autokratyczny (autorytarny), demokratyczny, paternalistyczny, nieingerujący (bierny), kierowania doradczego, styl zorientowany na ludzi i na zadania,...
  Liczba stron: 6

 • Style kierowania - referat - Skład pracy: definicja stylu kierowania, kierownicy o stylu zorientowanym na zadania oraz zorientowanym na pracowników, zbiory sił wg Roberta Tannenbauma...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Kultura organizacji w USA - Skład opracowania: definiowanie kultury organizacji, funkcje organizacji - funkcja kierownicza (aspekt władzy, myślenie elitarne, wynagradzanie, koncentracja, efektywność, ekonomia), społeczna (sprawiedliwość,...
  Liczba stron: 8

 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - Skład pracy: definicja zmiany organizacyjnej, charakter zmian, siły działające na rzecz zmian, zmiana planowana i dostosowawcza, zarządzanie zmianami w organizacjach,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Organizacja i zarządzanie - zagadnienia - Zbiór omówionych zagadnień z podstaw organizacji i zarządzania, a w nim definicje, cechy, podziały. Skład opracowania: kierowanie, planowanie, organizowanie, przewodzenie,...
  Liczba stron: 9

Krótkie informacje z Kompendium

 • Zarządzanie nieruchomościami - Polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem. Zarządzanie – zestaw działań obejmujących... (0.5 stron A4)
 • Strategia marketingowa - definicja i cechy strategii marketingowej - Strategia marketingowa w literaturze pojawiła się dość późno, gdyż dopiero w latach 60-tych. Według Rudkowskiego strategia marketingowa jest to sposób przygotowania i prowadzenia działań... (1.6 stron A4)
 • Skutki transformacji systemowej i gospodarczej - Spośród trzech metod przekształceń stosowanych w Polsce (prywatyzacja, reprywatyzacja, tworzenie nowych przedsiębiorstw) wyraźnie dominowała ta pierwsza. Działania prywatyzacyjne były niezbędnym warunkiem przemian wolnorynkowych, miały szerokie... (0.8 stron A4)
 • Typy innowacji - Wyróżniamy m.in. Innowacje radykalne to zupełnie nowe produkty lub technologie, które w sposób całkowity zastępują produkty stosowane wcześniej w danej dziedzinie. Wprowadzenie na rynek takich innowacji... (1 stron A4)
 • Konflikty wewnątrzgrupowe - Organizacja, jak każdy system społeczny, ma za zadanie realizację określonych celów. Aby mogło do niej dojść, zatrudnieni w niej ludzie muszą z sobą współpracować. Dlatego... (2.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii