Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
negocjacje cenowe | test Jarque-Bera | płynność finansowa | kanban | analiza grup strategicznych | historia gospodarcza Polski | psychologia reklamy | style kierowania |

Socjologia


 • Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy socjologii pracy, socjologia ogólna i szczegółowa, podstawowe funkcje, techniki i metody badań socjologicznych, typy...
  Liczba stron: 10

 • Mobbing - przyczyny i sposoby walki - Skład opracowania: znaczenie i definicja mobbingu, jego przyczyny i sposoby walki, pięć grup cech mobbingu wg Heinza Leymanna, postępowanie i...
  Liczba stron: 15

 • Komunikacja społeczna - referat - Skład pracy: historia komunikacji społecznej, geneza i definicja oraz środki i nośniki komunikowania, proces oraz pola realizacji komunikacji społecznej, funkcje...
  Liczba stron: 5 - ✅Bibliografia

 • Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon, Arystoteles, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus), prekursorzy i narodziny socjologii...
  Liczba stron: 26

 • Człowiek w procesie pracy - Skład pracy: osobowość i jej podział, cechy osobowości człowieka, motywy ludzkiego działania, teoria potrzeb wg A. H. Maslova, siedem podstawowy...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Socjologia ogólna - Tworzy ona teorie, które obejmują zespoły zjawisk (ogół tych zjawisk) występujące w całych społeczeństwach, które to teorie służą wyjaśnieniu owych zjawisk i procesów podstawowych istotnych... (0.2 stron A4)
 • Ekonomika turystyki - Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb ludzkich. Ze względów praktycznych występuje jednak także potrzeba wyodrębnionego... (1.2 stron A4)
 • Analiza wartości w biznesie - Analiza wartości to planowe postępowanie ukierunkowane na podnoszenie lub utrzymanie wartości wyrobów, usług bądź obiektów abstrakcyjnych, powiązane z redukcją lub eliminacją kosztów. Wartość definiuje się... (3.4 stron A4)
 • Kierunek Human Relations - Podstawowe założenia kierunku human relations: 1) Źródłem podstawowych pobudek organizacyjnego zachowania się pracownika są jego potrzeby społeczne, a szczególnie potrzeby przynależności i uznania. 2) Wynikające z nowej... (3.9 stron A4)
 • Człowiek jako podmiot gospodarowania - Człowiek stanowi w świecie przyrody ożywionej zjawisko szczególne ze względu na samoświadomość swojego istnienia, umiejętność świadomego wykorzystywania swojego otoczenia przyrodniczego do własnych potrzeb oraz stosowania... (6.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii