Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
plan Balcerowicza | łańcuch logistyczny | prawa akcjonariuszy | funkcje marketingu | gospodarka rynkowa | prognoza kosztów | potrzeby człowieka | credit scoring |

Spedycja


  • Transport i spedycja międzynarodowa - Skład opracowania: definicja transportu i klasyfikacja, cechy poszczególnych gałęzi transportu, koszty i ich mierniki (wzory - wskaźnik gotowości technicznej, średnia...
    Liczba stron: 12

Krótkie informacje z Kompendium

  • Funkcje zarządzania marketingowego - To: 1. Funkcje przygotowawcze - gromadzenia informacji rynkowej, badanie rynku, planowanie produktu i programu asortymentowego, kalkulacja i stanowienie cen, organizowanie systemu dystrybucji, planowanie działań promocyjnych, kontrola... (0.3 stron A4)
  • Funkcje centrów logistycznych - Funkcjonalność centrum logistycznego zależy od kilku czynników, takich jak: typ centrum logistycznego i jego wielkość rodzaj obsługiwanych środków transportu rodzaj obsługiwanych ładunków otoczenie gospodarcze... (0.7 stron A4)
  • Spedycja czyli kluczowy element logistyki i transportu - Spedycja będąca integralną częścią logistyki, odnosi się do organizowania i zarządzania transportem towarów. Jest to kluczowy element w łańcuchu dostaw, który umożliwia skuteczne i efektywne... (2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii