Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
ściągi z zarządzania | działalność kredytowa | zarządzanie przez cele | test t-studenta | studium przypadku | prezentacje z mikroekonomii | kontrakty terminowe | decyzje konsumenta na rynku |

Szkolenia


 • Szkolenia pracowników - referat - Skład pracy: determinanty skutecznej edukacji pracowników, etapy planowania proces edukacji pracowniczej, cechy efektywnego kształcenia, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, rodzaje i...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Polityka personalna i jej funkcje - opracowanie - Opracowanie na temat polityki personalnej, w którym omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.: definicja polityki personalnej, jej zasady i etapy...
  Liczba stron: 10

 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - Skład pracy: definicja międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, cechy międzynarodowego ZZL, 7K (kosmopolityzm, kultura, kompensacja, komunikacja, konsultacja, kompetencja, koordynacja), zatrudnienie na...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi - Skład opracowania: przybliżenie pojęcia motywacji i motywowania, bodźce motywacyjne, hierarchia potrzeb Abrahama H. Maslowa, motywacyjne kształtowanie płac - polityka płacowa,...
  Liczba stron: 10

 • Doskonalenie kadr - referat - Skład pracy: metody doskonalenia potencjalnych menedżerów (definicja treningu potencjału kierowniczego, definicja coachingu, monitoringu, sponsoringu), korzyści płynące z doskonalenia zasobów ludzkich,...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Merchandising - referat - Skład pracy: pojęcie merchandisingu i jego instrumenty (strukturyzacji, działania, narzędzia komunikacji), instrumenty działania (asortyment, opakowania, marka, rabaty, warunki sprzedaży, marża),...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu oceniania, słabości systemu, metody oceny (absolutne, relatywne), ilościowe standardy pracy...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania zasobami ludzkimi, system motywacyjny w przedsiębiorstwie (potrzeby ludzkie, bodźce, hierarchia potrzeb A. Maslowa), teoria...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady...
  Liczba stron: 27

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rodzaje szkoleń - Szkolenia są ważnym narzędziem w kształtowaniu umiejętności zawodowych i osobistych. Mogą one odbywać się w różnych formach, w zależności od potrzeb i celów uczestników. Poniżej... (2.2 stron A4)
 • Trening poprzez pracę - on the job training - Jedna z form szkolenia pracowników. Pracownikowi zleca się wykonanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, wyznaczając mentora (opiekuna), który cały czas gotów jest służyć mu radami i pomocą.... (0.3 stron A4)
 • Szkolenia a kształcenie pracowników - Podstawowe różnice pomiędzy szkoleniem, a kształceniem pracowników jest takie, że szkolenia z reguły skupiają się na jednostce i procedurach, doskonaląc umiejętności techniczne. Kształcenie skoncentrowane jest... (0.3 stron A4)
 • Efektywność i ocena szkoleń pracowników - Końcową fazą cyklu kształcenia i rozwoju kadr jest ocena i kontrola zrealizowanego programu szkolenia. Efektywność działań szkoleniowych określa się w oparciu o badanie opinii szkolonych... (0.9 stron A4)
 • Metody walki z podróbkami produktów i marek - Są to m.in.: rejestracja znaku towarowego ® ™ stosowanie elementów trudnyche do podrobienia promocja o charakterze informacyjnym autoryzacja oficjalnych punktów sprzedaży kontrola autentyczności produktów szkolenia... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii