Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
prace licencjackie z makroekonomii | obsługa klienta | socjologia | prezentacje z matematyki finansowej | niewidzialna ręka rynku | eurosystem logistyczny | koszty zmienne | hipoteza |

Taktyki negocjacyjne


 • Negocjacje - opracowanie - Skład opracowania: planowanie, cele, analiza proporcji, wstępna forma współpracy, sugestie dotyczące stadium planowania, zespół negocjacyjny (skład, przywódca, członkowie zespołu), przygotowanie...
  Liczba stron: 24

 • Negocjacje - praca - Skład pracy: definicja negocjacji, sformułowanie sytuacji kiedy warto prowadzić negocjacje, zasady 'wybrana - wygrana', zasady prowadzenia negocjacji w stylu rzeczowym,...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

 • Negocjacje zbiorowe - referat - Praca omawia takie zagadnienia jak m.in.: definicja negocjacji, istota i znaczenie negocjacji, ich wady i zalety, wielowymiarowość, funkcje, proces negocjacji...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Negocjacje japońskie - Skład opracowania: język interesów, stosunek do kobiet w biznesie, pokonywanie barier wieku i płci, ceremonialność i rytuały, protokół w biznesie...
  Liczba stron: 5

 • GATT - referat - Skład pracy: geneza i funkcjonowanie GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu),...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

 • Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna - Skład pracy: tożsamość monetarna, kształt europejskiej tożsamości monetarnej przed Traktatem z Maastricht, Bretton Woods, Plan Wernera, Traktat Bazylejski, Europejski System...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Negocjacje cenowe - Skład opracowania: definicja i fazy negocjacji (przygotowanie, otwarcie rozmów, przedstawienie propozycji, ustępstwa i oferty), zasada 'ustępstwo za ustępstwo' oraz 'obszaru...
  Liczba stron: 14 - ✅Przypisy

 • Wykłady z marketingu międzynarodowego - Opracowanie teoretyczne z marketingu międzynarodowego: definicja i wymiary marketingu międzynarodowego, marketing zagraniczny, sublokalny (regionalny), globalny, internacjonalizacja firm, czynnikami decydującymi o...
  Liczba stron: 29

Krótkie informacje z Kompendium

 • Techniki negocjacji - Wyróżnić możemy następujące techniki negocjacyjne: 1. kształtowanie sytuacji negocjacyjnej organizacja przestrzeni własne terytorium obecność publiczności czas negocjacji dystans interpersonalny reprezentanci stron 2. sterowanie przebiegiem negocjacji rozpoczęcie negocjacji... (0.3 stron A4)
 • Negocjacje zasadnicze - Negocjacje zasadnicze polegają na odmowie dyskusji stanowisk czy pozycji negocjacyjnych, dopóki się nie przedyskutuje wspólnie zasad, na których ma się opierać porozumienie. Dopiero po ustaleniu... (0.3 stron A4)
 • Zbieranie śmietanki - Praktyka oparta na ustalaniu wysokich cen początkowych, przy których uwaga firmy jest skupiona na najzasobniejszych klientach. Jednocześnie, gdy sprzedaż spada obniża ona cenę sięgając po... (0.3 stron A4)
 • Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia - Skuteczność motywowania przez wynagrodzenia zależy od: otoczenia zewnętrznego, a więc uwarunkowań społeczno-gospodarczych, prawnych i politycznych, oraz otoczenia wewnętrznego, czyli głównie strategii, struktury i kultury organizacyjnej,... (0.9 stron A4)
 • Rekrutacja - Rekrutacja to pojęcie oznaczające pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo (organizację) kandydatów na pracowników w liczbie, która umożliwi ich racjonalną selekcję. Rekrutacja polega na działaniach organizacji na rynku pracy... (1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii