Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
strategia marki | struktura organizacyjna firmy | instrumenty polityki fiskalnej | cele marketingowe | CRM | burza mózgów | sterowanie zapasami | dźwignia operacyjna |

TQM


 • Zagadnienia zarządzania strategicznego - Zbiór omówionych zagadnień z zarządzania strategicznego (ZS), a w nim m.in.: pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina, etapy zarządzania...
  Liczba stron: 14

 • Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty stałe i zmienne, bezpośrednie, koszty bezpośrednie i pośrednie, poziom wykorzystania zdolności, sprawozdania, rachunek kosztów...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • TQM - praca - Skład pracy: kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management) - pojęcie jakości, Deming i jego wytyczne co do zarządzania przez jakość,...
  Liczba stron: 24 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów jakości, Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM - Total Quality Management), fundamenty współczesnej koncepcji TQM, kompleksowość...
  Liczba stron: 5

 • Kompleksowe zarządzanie jakością TQM w przedsiębiorstwie - Skład pracy: geneza Total Quality Management, najważniejsze elementy TQM, sekwencje działań w procesie budowy kompleksowego zarządzania jakością, nakierowanie na klienta,...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Etyka biznesu - referat - Skład pracy: pochodzenie, historia i znaczenie terminu 'etyka', metody działania w przedmiocie etyki biznesu, działania moralne, Immanuel Kant o etyce,...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Total Quality Management - prezentacja - Prezentacja Power Point na temat Total Quality Management czyli Kompleksowego zarządzania jakością, w skład której wchodzą takie elementy jak m.in.:...
  Liczba stron: 38 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Fundusz akcji - Inwestuje przede wszystkim w akcje. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, przy czym nie może powodować... (0.6 stron A4)
 • Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. Podzielił je na: potrzeby fizjologiczne (pragnienie, zaspokojenie głodu, snu, itd.) potrzeby bezpieczeństwa (pragnienie życia,... (0.3 stron A4)
 • Mowa ciała w komunikacji z klientem - Język ciała to ciągły, niewerbalny przepływ komunikacji. Mimo, iż nie zawsze jesteś tego świadomy, język ciała może odkryć co czujesz i myślisz. Nie używając słów,... (1.5 stron A4)
 • Prawo powrotnego strumienia pieniądza - Strumień pieniądza wypuszczanego do obiegu (w postaci kredytu) powinien być równy strumieniowi, który wraca z powrotem do jego emitenta. Dotyczy to każdego rodzaju pieniądza pod... (0.1 stron A4)
 • Funkcja informacyjna cen - Polega na tym, że są one parametrem docierającym do wszystkich podmiotów gospodarczych, zrozumiałym dla nich, pozwalającym określać wielkość dochodów pieniężnych oraz pobudzającym do określonego działania.... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii