Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza progu rentowności | analiza czynnikowa | dochody i wydatki budżetu państwa | nisza rynkowa | system finansowy państwa | bezrobocie | mix marketingowy | teoria zachowań producenta |

Transport


 • Transport i spedycja międzynarodowa - Skład opracowania: definicja transportu i klasyfikacja, cechy poszczególnych gałęzi transportu, koszty i ich mierniki (wzory - wskaźnik gotowości technicznej, średnia...
  Liczba stron: 12

 • Organizacja wirtualna - Skład opracowania: przyczyny powstawania nowych form przedsiębiorstw, wyjaśnienie czym jest organizacja wirtualna, definicje, model Leavitta, kultura organizacji, EDIFACT (Electronic Data...
  Liczba stron: 12

 • Proces dystrybucji - Projekt opisujący przykładowy proces dystrybucji, na podstawie dystrybucji gazety. Skład projektu: charakterystyka przedsiębiorstwa, cel i koszty całkowite dystrybucji, kanały, elementy...
  Liczba stron: 15

 • Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku - Skład opracowania: rewolucja przemysłowa w Polsce - informacje wstępne, początki przewrotu technicznego na ziemiach polskich, rozwój przemysłu ciężkiego, rozwój przemysłu...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie - Skład pracy: cel projektu, ogólne zasady gospodarki magazynowej, definicja magazynu, jego skład i sposoby określania wielkości, podział magazynów i ich...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Analiza SWOT powiatu - Przykładowa analiza SWOT przeprowadzona dla powiatu, której podstawą jest określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Elementy pracy...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Japońskie systemy sterowania - Just in time i Kanban - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia jak: historia just in time, cechy charakterystyczne systemów produkcyjnych i systemów just in time...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Analiza sytuacji marketingowej - W skład tej obszernej pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: analiza sytuacji marketingowej i jej definicja, prognoza dla jednostki strategicznej...
  Liczba stron: 63 - ✅Bibliografia 💎Premium

Krótkie informacje z Kompendium

 • Transport intermodalny - Przewóz ładunków przynajmniej dwoma różnymi gałęziami transportu, jeden dokument przewozowy na całą trasę, jedna stawka przewozowa; istota tkwi jednak w pierwszym stwierdzeniu. (0.1 stron A4)
 • Transport lotniczy - Transport lotniczy to przemieszczanie ludzi, ładunków po drogach lotniczych przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu i infrastruktury (lądowiska, lotniska i porty lotnicze). Infrastruktura transportu powietrznego: liniowa... (0.8 stron A4)
 • Insrumenty dystrybucji - Instrumantami dystrybucji w marketingu-mix czyli w koncepcji 4P (Product - produkt, Price - cena, Promotion - promocja, Place - dystrybucja) są: kanały zasięg asortyment lokalizacja... (0.3 stron A4)
 • Rodzaje marketingu usług - Rozróżnia się cztery podstawowe rodzaje marketingu usług, do kórych zaliczamy: Marketing usług infrastrukturalnych - transport, łączność, telekomunikacja, dostawy energii, gazownictwo itd. Marketing dóbr konsumpcyjnych Marketing... (0.3 stron A4)
 • Koszty logistyczne a wartość produktu - Czynności podnoszące wartość to: Produkcja i jej racjonalizacja, Reklama. Czynności podnoszące koszty: Produkcja, Magazynowanie, Transport. Istotą logistyki jest więc dążenie do ograniczenia czynności podnoszących koszty i wydłużenie... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii