Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
geografia ekonomiczna | rachunek wyników | przykładowy plan marketingowy | kredyt hipoteczny | analiza grup strategicznych | techniki negocjacyjne | podejmowanie decyzji | korelacja |

Użyteczność


 • Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 2 - Rozwiązania zadań z mikroekonomii, a w nich między innymi: pytania testowe, ograniczenia budżetowe, dochód, koszyki dóbr, krzywa obojętności, proporcja konsumpcji,...
  Liczba stron: 12

 • Optimum producenta i konsumenta - referat - Skład pracy: podmioty gospodarujące i ich funkcjonowanie (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe), przepływy, teoria zachowań konsumenta, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, I...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Teoria racjonalnego wyboru konsumenta - Skład opracowania: maksymalizacja poziomu użyteczności, teoria użyteczności, użyteczność krańcowa, krzywa użyteczności całkowitej i krańcowej, prawo malejącej użyteczności krańcowej (I prawo...
  Liczba stron: 7

 • Test z marketingu - Przykładowe pytania testowe z marketingu, a w nich m.in.: wartość rynkowa, produkt, znak towarowy, cena produktu w gospodarce rynkowej, kanały...
  Liczba stron: 8

 • Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory - Obszerne opracowanie z podstaw mikroekonomii w formie ściągi, wraz z definicjami, wykresami, wzorami a nim m.in: definicja ekonomii, mikroekonomii i...
  Liczba stron: 4

 • Podstawy ekonomii matematycznej - opracowanie - Zawartość opracowania: definicja przedmiotu ekonomii matematycznej, modele zachowania konsumenta, przestrzeń dóbr (+przykład), ograniczenie budżetowe, linia budżetowa, zmiany linii budżetu, właściwości...
  Liczba stron: 8

 • Istota marki - prezentacja - Prezentacja Power Point, która omawia na slajdach takie zagadnienia jak m.ni.: definicje marki, cztery poziomy marek wg de Chernatony’ego i...
  Liczba stron: 72

 • Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej - 70 pytań z ekonomii matematycznej wraz z odpowiedziami, a w nich między innymi: koszyki dóbr i odległość między nimi, działania...
  Liczba stron: 14

 • Podstawy mikroekonomii - wykłady - Skład opracowania: problem rzadkości i potrzeby, piramida potrzeb, czynniki produkcji, krzywa możliwości produkcyjnych, ograniczoność zasobów, alokacja, koszt alternatywny, racjonalność, rachunek...
  Liczba stron: 33

 • Definicje z mikroekonomii - Zbiór ponad 120 definicji i pojęć z podstaw ekonomii i mikroekonomii, a w nim takie pojęcia jak m.in.: rzadkość, koszt,...
  Liczba stron: 12

 • Historia myśli ekonomicznej - opracowanie - Skład opracowania: rozwój ekonomii od starożytności do współczesności, sylwetki myślicieli, Sokrates, Platon, Pitagoras, Ksenofont, Arystoteles, Epikur, ekonomia w Cesarstwie Rzymskim,...
  Liczba stron: 25

 • Analiza sytuacji marketingowej - W skład tej obszernej pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: analiza sytuacji marketingowej i jej definicja, prognoza dla jednostki strategicznej...
  Liczba stron: 63 - ✅Bibliografia 💎Premium

Krótkie informacje z Kompendium

 • Właściwości użytkowe - użyteczność - Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie. Wyróżniamy użyteczność podstawową oraz dodatkową użyteczność podstawowa produktu jest to realna właściwość, która... (0.3 stron A4)
 • Użytecznośćw ekonomii - W ekonomii termin użyteczność odnosi się do koncepcji używanej w teorii utilitaryzmu i ekonomii behawioralnej. Użyteczność jest abstrakcyjnym pojęciem oznaczającym poziom zadowolenia, satysfakcji czy korzyści,... (0.9 stron A4)
 • Użyteczność krańcowa - omówienie wzór oraz przykładowe zadanie - Użyteczność krańcowa jest jednym z kluczowych pojęć w mikroekonomii i teorii konsumpcji. Oznacza ona zmianę użyteczności całkowitej wynikającą z jednostkowej zmiany konsumpcji lub zapasu danego... (2.3 stron A4)
 • Prawo malejącej użyteczności krańcowej - Pierwsze prawo Gossena znane również jako prawo malejącej użyteczności krańcowej jest fundamentalną zasadą ekonomiczną, która opisuje zmianę użyteczności, jaką jednostka danego dobra przynosi konsumentowi w... (1.3 stron A4)
 • Istota użyteczności publicznej - Za użyteczność publiczną uważa się działalność prowadzoną przez władze publiczne, które ponoszą odpowiedzialność za nią. Dlatego, za działalność o charakterze użyteczności publicznej uznaje się działalność... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii