Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

zasada Pareto | controlling w przedsiębiorstwie | analiza progu rentowności | paradoks Veblena | model du Ponta | prawo Engla | krzywa obojętności | macierz BCG | teoria XY | ekonomia matematyczna | dochody i wydatki JST | wykłady z bankowości |

VBM


  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 34 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 38 przeczytany 688 razy