Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
majątek przedsiębiorstwa | teoria potrzeb | branding | zasada Pareto | bilans płatniczy | restrukturyzacja | wykłady z finansów publicznych | ERP |

VBM


  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

  • Potrzeba - Potrzeba jest podstawowym warunkiem powstania motywacji i zadania. Trzy z nich zasługuje na szczególną uwagę: Po pierwsze, człowiek musi czegoś potrzebować lub też musi mieć do... (0.5 stron A4)
  • Procedura metody ABC - To: - wybór populacji i kryterium porządkowego (poziomu udziału w populacji), - zebrania danych, - uporządkowanie populacji wg malejącej wartości poziomu udziału, - obliczenie skumulowanego udziału w populacji, - sporządzenie... (0.8 stron A4)
  • Metoda ustalania cen eksportowych - Na rynkach eksportowych firma może rozważyć następujące formuły cenowe. Wybór jednej z nich zależy od celów firmy i istoty rynku, na którym firma chce działać. -... (0.4 stron A4)
  • Geneza public relations - Geneza public relations sięga czasów starożytnych w instytucji Olimpiad i igrzysk olimpijskich. W sporcie starożytni Grecy otrzymywali za zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich znaczną nagrodę pieniężną,... (0.4 stron A4)
  • Rodzaje strategii marketingowych produkt - rynek wg Ansoffa - Najbardziej ze znanych koncepcji strategicznych, które odnoszą się i do sposobu konkurowania na rynku, i do powiększania udziału w nim mogą być rozpatrywane z punktu... (3.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii