Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

majątek trwały | test Durbina-Watsona | produkt krajowy brutto | etapy analizy strategicznej | historia myśli gospodarczej | dochody JST | optymalna partia dostaw | kredyt | elasyczność | dobra substytucyjne | funkcja użyteczności | organizacja wirtualna |

VBM


  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 19 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 65 na topie