Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza makrootoczenia | zysk netto | bezrobocie naturalne | 7W | traktat z Maastricht | strategia cenowa | analiza portfelowa | planowanie zasobów przedsiębiorstwa | podstawy zarządzania | bilans płatniczy | dźwignia operacyjna | estymacja przedziałowa |

VBM


  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy, zarządzanie marketingowe, innowacyjne, finansami, zasobami ludzkimi, narzędzia zarządzania (TQM, Lean management, Outsourcing, Benchmarking, Reenginering),...
    Liczba stron: 20 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 29 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 68 na topie