Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
karty płatnicze | analiza XYZ | podstawy logistyki | prace magisterskie z zarządzania | marketing wyborczy | negocjacje w biznesie | metody amortyzacji | plan Balcerowicza |

WIBOR


  • Czynne operacje banku komercyjnego - Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje bierne i pośredniczące - definicje, kredyty i ich rodzaje (kredyt obrotowy, inwestycyjny, w rachunku...
    Liczba stron: 17

Krótkie informacje z Kompendium

  • Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto - Jest to relacja zysku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto. WRSB = zysk brutto / sprzedaż netto Wskaźnik ten pomaga w identyfikacji polityki cenowej firmy oraz pozwala na... (0.4 stron A4)
  • Strategia wyspecjalizowanego rynku - Jest zbudowana wokół szczegółowej wiedzy o określonym rynku. Przedsiębiorstwo stosujące taką strategie może występować w różnych rolach specjalisty. Mogą one polegać na: obsłudze jednego... (0.2 stron A4)
  • Definicje rynku - Rynek - ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi oferującymi towary i usługi i reprezentującymi podaż, a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone towary i usługi (poparte odpowiednimi... (0.3 stron A4)
  • Sformalizowany sposób planowania strategicznego - To: 1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań. 2. Identyfikacja obecnych zadań i strategii - co należy robić inaczej niż dotychczas... (0.9 stron A4)
  • Co wpływa na popyt na dane dobro - Zapotrzebowanie na konkretne dobro (produkt, usługe) zależy od czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Do czynników pozaekonomicznych należą czynniki: demograficzne – dobra i usługi potrzebuje zawsze jakieś społeczeństwo,... (0.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii