Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
szkolenia | wskaźniki du Ponta | prezentacje z zarządzania strategicznego | studium przypadku | podstawy analizy finansowej | badania rynkowe | bony skarbowe | zarządzanie produkcją |

Wizja


Krótkie informacje z Kompendium

  • Wizja firmy - Opis wizerunku przedsiębiorstwa w stosunkowo odległej przyszłości przedstawiający wynik jego rozwoju (pozycja na rynku i w otoczeniu), przy założeniu możliwie najlepszych uwarunkowań i zgodnie z... (0.5 stron A4)
  • Wizja przedsiębiorstwa - Wizja strategiczna firmy wskazuje sytuację, w jakiej przedsiębiorstwo pragnie i może się znaleźć w przyszłości, a więc pewien zwarty scenariusz marzenia o przyszłości przedsiębiorstwa i... (0.3 stron A4)
  • Czym się różni wizja od misji? - Różnica pomiędzy wizją a misją przedsiębiorstwa (organizacji) dotyczy kwestii miejsca na osi czasu, ponieważ: Wizja przedsiębiorstwa dotyczy przyszłości. Z kolei.. Misja firmy tyczy się teraźniejszości lub jak kto... (0.4 stron A4)
  • Misja i wizja w zarządzaniu nieruchomościami - Krótka charakterystyka: MISJA Określenie misji w planie zarządzania należy sprowadzić do 2 podmiotów tj. właściciela i zarządcy. W obu przypadkach sprowadza się do realizacji podstawowego celu tj.... (1 stron A4)
  • Geneza zarządzania strategicznego - To: • Lata 60-te: orientacja na podsystem, planowanie długoterminowe. • Lata 70-te: orientacja na system, planowanie strategiczne. • Lata 80-te: orientacja na system, zarządzanie strategiczne. • Lata 90-te:... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii