Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
bilans płatniczy | zarządzanie majątkiem obrotowym | GATT | prawa akcjonariuszy | globalizacja | doskonalenie kadr | pareto | zarządzanie przez jakość |

Wsakźniki du Ponta


Krótkie informacje z Kompendium

  • Model du Ponta - Ten szczególny przypadek analizy wskaźnikowej jest przydatny w pokazaniu, jak stopa zysku i rotacja aktywów współdziałają w kształtowaniu wskaźnika rentowności majątku i jak, z kolei,... (0.3 stron A4)
  • Kultura organizacji - W świecie zmian zachodzących na całym świecie , organizacje dnia dzisiejszego stoją przed koniecznością wprowadzania kultury organizacji, która nie była by tylko elastyczna, ale także... (3.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii