Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

hierarchia potrzeb Maslowa | zarządzanie strategiczne | EAN | prace magisterskie z marketingu | model AIDA | korporacje transnarodowe | marketing bezpośredni | dochody budżetu państwa | prywatyzacja pośrednia | rodzaje spółek | plan marketingowy | zapasy w przedsiębiorstwie |

Wsakźniki du Ponta


 • Analiza wskaźnikowa - wzory - Zestawienie obejmujące wskaźniki analizy ekonomicznej (analiza wskaźnikowa), a w nim: podstawowe wzory (koszty, sprzedaż, stopa marży brutto, strafa bazpieczeństwa), wskaźniki...
  Liczba stron: 1

 • Biznes plan firmy produkującej materiały budowlane - Projekt obejmuje takie elementy biznes planu jak: cel i zakres inwestycji, środki realizacji celu, źródła finansowania inwestycji, analiza swot (szanse,...
  Liczba stron: 43

 • Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego - Firma poddana analizie świadczy usługi remontowe. Przykładowa analiza finansowa zawiera takie zagadnienia jak: analiza sytuacji majątkowej spółki, analityczny układ aktywów,...
  Liczba stron: 30

 • Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej - Zestawienia podstawowych wskaźników analizy finansowej - wzory wskaźników i interpretacja: wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, rentowności, wskaźniki sprawności działania, oceny rynkowej...
  Liczba stron: 2Nowe artykuły: Artykuł 17 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 66 na studia