Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

strategia przedsiębiorstwa | strategia dystrybucji | techniki projekcyjne | strategia firmy | cashflow | analiza fundamentalna | proces produkcyjny | krzywa obojętności | ROA | analiza rachunku zysków i strat | dochody i wydatki budżetu państwa | strategia Portera |

WTO


 • Globalizacja - Skład pracy: definicja globalizacji i jej siły napędowe, szkoły myślenia o globalizacji, postawy, globalne organizacje międzynarodowe - Międzynarodowy Fundusz Walutowy...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

 • Globalizacja - referat - Zagadnienia jakie zostały opisane w referacie: definicja globalizacji, jej cechy (w tym: powstanie globalnego rynku finansowego, zinstytucjonalizowanie handlu międzynarodowego,...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • GATT i WTO - Skład opracowania: geneza, rola, cele i znaczenie GATT (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu), płaszczyzna instytucjonalna, zakres działalności...
  Liczba stron: 13

 • GATT - referat - Skład pracy: geneza i funkcjonowanie GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu),...
  Liczba stron: 6 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 73 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 77 na topie