Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
strategia ceny | ocenianie pracowników | macierz Ansoffa | analiza finansowa | analiza fundamentalna | wartość przyszła | zarządzanie logistyką | slogany reklamowe |

WTO


 • Globalizacja - Skład pracy: definicja globalizacji i jej siły napędowe, szkoły myślenia o globalizacji, postawy, globalne organizacje międzynarodowe - Międzynarodowy Fundusz Walutowy...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

 • Globalizacja - referat - Zagadnienia jakie zostały opisane w referacie: definicja globalizacji, jej cechy (w tym: powstanie globalnego rynku finansowego, zinstytucjonalizowanie handlu międzynarodowego,...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • GATT i WTO - Skład opracowania: geneza, rola, cele i znaczenie GATT (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu), płaszczyzna instytucjonalna, zakres działalności...
  Liczba stron: 13

 • GATT - referat - Skład pracy: geneza i funkcjonowanie GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu),...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

 • Modelowanie ekonometryczne oraz wyznaczenie prognozy - spożycie piwa - Zmienną objaśnianą modelu ekonometrycznego to spożycie piwa w Polsce na jednego mieszkańca. Za zmienne objaśniające przyjęto: miesięczny dochód na 1...
  Liczba stron: 11

Krótkie informacje z Kompendium

 • Koncepcja działania skoncentrowanego - Nie odnosi się do rynku jako całości, lecz do wyodrębnionego segmentu(ów) rynku. Przedsiębiorstwo koncentruje uwagę na wybranym segmencie rynku, dostosowując produkt, cenę, dystrybucję i akwizycję... (0.1 stron A4)
 • Funkcje rynku pieniężnego - Rynek pieniężny: to kluczowy element systemu finansowego reguluje płynność (w ujęciu makro) w systemie finansowym oraz krótkoterminowe stopy procentowe to narzędzie polityki pieniężnej Banku Centralnego... (0.2 stron A4)
 • EVA - ekonomiczna wartość dodana - Idea EVA (Economic Value Added) opiera się o tiwerdzenie, iż firma musi osiągnąć stopę zwrotu z całego zainwestowanego kapitału o wartości przewyższającej jego koszt. EVA jest... (0.6 stron A4)
 • Kontrakty terminowe - Kontrakt terminowy (financial futures) jest umową, w której kupujący zobowiązuje się do zakupienia w przyszłości określonego towaru, zwanego instrumentem bazowym. Sprzedający zobowiązuje się natomiast do... (1.4 stron A4)
 • Historia bankowości i banków w Polsce - Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku... (3.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii