Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
zarządzanie logistyką | promotion mix | ankieta | krzywa możliwości produkcyjnych | atrybuty produktu | krzywa obojętności | mapa grup strategicznych | przykładowe biznes plany |

Wynagrodzenia


 • Finansowe motywowanie pracowników - prezentacja - Prezentacja przygotowana w programie MS Power Point. Poruszono w niej takie zagadnienia jak m.in.: pieniądz jako czynnik finansowy motywujący pracownika,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia

 • System motywacyjny w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: pojęcie motywacji, motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, pozytywna i negatywna, zasady i cechy skutecznego motywowania, system motywacyjny na przykładzie...
  Liczba stron: 7

 • Kryteria wynagradzania - Praca skupia się na zagadnieniach dotyczących sposobu ustalania wysokości wynagrodzeń. Omiawia: wynagradzanie według wkładu pracy, według osiąganych wyników pracy, zachowań...
  Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia

 • Polityka personalna i jej funkcje - opracowanie - Opracowanie na temat polityki personalnej, w którym omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.: definicja polityki personalnej, jej zasady i etapy...
  Liczba stron: 10

 • Etyka prawnicza - referat - Skład pracy: definicja etyki i rys historyczny (od Sokratesa po współczesność), etyka zawodowa, fundamentalne zasady zawodowej etyki prawniczej, zasada kompetencji,...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia

 • Motywacja jako element zarządzania zasobami ludzkimi - Skład opracowania: przybliżenie pojęcia motywacji i motywowania, bodźce motywacyjne, hierarchia potrzeb Abrahama H. Maslowa, motywacyjne kształtowanie płac - polityka płacowa,...
  Liczba stron: 10

 • System nagród i kar w motywacji pracowników - Skład pracy: definicja nagrody i kary, ich podział, system kar i nagród oraz ich wpływ na pracowników, model motywacyjny łączący...
  Liczba stron: 12 - ✅Przypisy

 • Biznes plan piekarni - Projekt został przygotowany na potrzeby banku. Skład planu: analiza rynku, wyznaczenie kosztów wynagrodzeń, opis firmy i jej działalności, schemat rozmieszczenia...
  Liczba stron: 29

 • Motywacja pracowników - referat - Skład pracy: podstawowe informacje o motywacji, płaca (wynagradzanie), efekt Crespiego, natura ludzka, model potencjału społecznego, nagrody i kary, elementy właściwego...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Biznes plan hotelu - Biznes plan ten zawiera: prosty plan marketingowy wraz z obrazową analizą rynku, analizę SWOT (analiza silnych i słabych strony, szans...
  Liczba stron: 14

 • Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu oceniania, słabości systemu, metody oceny (absolutne, relatywne), ilościowe standardy pracy...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie kadrami - ściąga - Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi a w nich m.in.: kultura organizacyjna, proefektywnościowa, antyefektywnościowa, funkcja personalna, polityka personalna, model sita,...
  Liczba stron: 1

 • Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska - Praca magisterska na temat motywacji i jej znaczenia w zarządzaniu hipermarketem. Składa się ona z 5 rozdziałów. W nich znajdziesz...
  Liczba stron: 107 - ✅Bibliografia ✅Przypisy 💎Premium

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania zasobami ludzkimi, system motywacyjny w przedsiębiorstwie (potrzeby ludzkie, bodźce, hierarchia potrzeb A. Maslowa), teoria...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Płaca zadaniowa - Charakteryzuje się premią ujemną. Grupa pracowników otrzymuje do wykonania ściśle określone zadanie wraz z ustalonym czasem i wynagrodzeniem. Jeżeli zadanie zostanie wykonane zgodnie z umową,... (0.2 stron A4)
 • Dodatek stażowy - Dodatek stażowy bardzo mocno zakorzenił się w wielu firmach i jest to składnik wynagrodzenia, który wypłacany jest za fakt zatrudnienia i pracy w firmie. Dodatek... (0.4 stron A4)
 • Elementy wynagrodzenia w motywacji - Najbardziej istotny element wynagrodzenia z punktu widzenia motywacji do efektywniejszej pracy stanowi premia. Oczywiście musi być spełniony warunek, że nie jest ona traktowana jako stały... (0.2 stron A4)
 • Składniki wynagrodzenia - Wewnętrzną strukturę płac tworzą składniki wynagrodzenia wchodzące w jej skład. W praktyce polskich firm do składników tych zalicza się następujące: płacę zasadniczą, deputaty węglowe, branżowe,... (0.4 stron A4)
 • Powody dla wprowadzenia wynagrodzenia zmiennego - W intencjach firm decydujących się na wprowadzenie programów wynagrodzeń zmiennych, programy te mają być narzędziem pomagającym: skoncentrować wysiłki pracowników na kluczowych celach ich pracy ,... (0.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii