Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
rodzaje strategii | ocena pracowników | mapa grup strategicznych | wykłady ze statystyki | system logistyczny | dochody JST | analiza grup strategicznych | zabezpieczenia kredytu |

Zabezpieczenia kredytów


 • Kredyt gotówkowy - opracowanie - Skład opracowania: definicja i rodzaje banków i kredytów, kredyt gotówkowy na przykładzie poszczególnych banków, najczęstsze zabezpieczenia kredytów gotówkowych stosowane przez...
  Liczba stron: 11

 • Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu, funkcje i klasyfikacja kredytów, definicje - kredyt obrotowy, płatniczy, inwestycyjny, gotówkowy, odnawialny, dyskontowy, lombardowy,...
  Liczba stron: 18 - ✅Przypisy

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Kredyt hipoteczny - referat - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja rynku hipotecznego (pierwotny i wtórny rynek hipoteczny - wraz ze...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30

 • Czynne operacje banku komercyjnego - Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje bierne i pośredniczące - definicje, kredyty i ich rodzaje (kredyt obrotowy, inwestycyjny, w rachunku...
  Liczba stron: 17

 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca, bank jako kredytodawca, kredyty gotówkowe i bezgotówkowe, złotowe i dewizowe, komercyjne i preferencyjne, gospodarcze,...
  Liczba stron: 20 - ✅Przypisy

 • Ryzyko kredytowe - Skład pracy: definicja ryzyka kredytowego, klasyfikacja, działania i mechanizmy służące jego redukcji, ocena zdolności kredytowej, monitoring kredytowy jako instrument redukowania...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

 • Metody określania zdolności kredytowej - Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą, zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, wniosek kredytowy i umowa kredytowa, zakres badania zdolności...
  Liczba stron: 32 - ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Hipoteka kaucyjna - Może zabezpieczać spłatę określonych kredytów, ale o nieustalonej wysokości., a także kredytów, które będą udzielane przez bank w przyszłości. Hipoteki kaucyjnej nie można użyć jako... (0.1 stron A4)
 • Zabezpieczenia osobiste kredytów - Wyróżnia się: 1) weksel własny in blanco, 2) poręczenie wekslowe, 3) poręczenia według prawa cywilnego, 4) gwarancję bankową, 5) przelew wierzytelności, 6) przystąpienie do długu kredytowego, 7) pełnomocnictwo. (0.1 stron A4)
 • Zabezpieczenia rzeczowe kredytów - Wyróżnia się: 1) zastaw ogólny, 2) bankowy zastaw rejestrowy, 3) zastaw na prawach, 4) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 5) kaucję, 6) blokadę środków na rachunku bankowym, 7) hipotekę. (0.1 stron A4)
 • Kryteria klasyfikacji kredytów - To: przedmiot kredytu, okresu kredytowania, podmiot finansowania, forma kredytu, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, waluta kredytu. (0.1 stron A4)
 • Wartość bankowo hipoteczna nieruchomości - Ustalana jest dla wszystkich nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia udzielanych przez bank kredytów. Jej określenie powinno być dokonywane z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem w szczególności... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii