Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
produkt | system motywacji | rezerwa obowiązkowa | wykłady z badań marketingowych | socjologia pracy | pozycjonowanie produktu | prawo Engla | walka z bezrobociem |

Zadania z rozwiązaniami


Krótkie informacje z Kompendium

  • Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne obowiązkowe (taki charakter mogą nadać ustawy niektórym zadaniom własnym jednostki... (0.2 stron A4)
  • Gmina - Przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców gminy oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na... (0.3 stron A4)
  • Bank i jego zadania - Bank to instytucja pożyczająca obce pieniądz, aby je później wypożyczyć z zyskiem. Podstawowe zadania banku: gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów i pożyczek; ... (0.1 stron A4)
  • Co zawiera profil stanowiska - Zawiera on m.in. 1. Cel stanowiska 2. Miejsce w firmie, organizacji, strukturze 3. Główne zadania, czynności 4. Zadania dodatkowe, specjalne 5. Zakres kompetencji 6. Zakres władzy 7. Zakres kontroli 8. Zakres... (0.2 stron A4)
  • Wydatki budżetowe - Wydatki publiczne są głównym instrumentem realizacji polityki gospodarczo-społecznej państwa w fazie podziału środków finansowych stanowiących przedmiot redystrybucji dokonywanej przede wszystkim przez budżet państwa. W art.... (0.6 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii