Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Teorie motywacji - opracowanie

Skład opracowania: definicja motywacji, jej warunki, zmienne i cele, definicja systemu motywacji, omówienie 3 podejść (podejście behawioralne, psychodynamiczne, poznawcze), omówienie podejść wcześniejszych - podejście tradycyjne (Frederick W. Taylor), od strony stosunków międzyludzkich (Elton Mayo), od strony zasobów ludzkich; podejście do motywowania od strony treści (Abraham Maslow, Douglas McGregor, Frederick Herzberg, John William Atkinson, David Clarence McClelland), podejście od strony procesu oraz oparte na koncepcji wzmocnienia (Burrhus Frederic Skinner), teoria ustalania celów, podejście japońskie, hierarchia (piramida) potrzeb Maslowa, rodzaje potrzeb według Maslowa, czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga, teoria oczekiwań (wraz ze schematem), wnioski z teorii oczekiwań: dla kierowników i organizacji, teorie X i Y Douglasa McGregora, osiągnięcia, władza, poczucie przynależności według McClellanda, teoria wzmocnienia Skinnera, motywacja według Taylora. (19 stron)

Podobne opracowania: #teorie motywacji #motywacja #piramida potrzeb Maslova #teoria XY


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Teorie motywacji - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Teorie motywacji pobrały na dysk również:
Motywacja do pracy (Liczba stron: 11)
Istota motywacji (Liczba stron: 10)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia (Liczba stron: 5)
Motywacja do pracy - referat (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat:
Teorie motywacji - Wyróżnić możemy m.in. następujące toerie: - motywacja wg Taylora - teoria potrzeb Maslowa - dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga - motywacja wg Alderfera - teoria X i Y McGregora - teoria osiągnięć - oczekiwań - sprawiedliwości - popędu - wzmocnienia Teorie motywacji modyfikowały się, rozwijały, dostosowując do aktualnych zmian w istocie zadań...
Teorie wzmocnienia - Wiążące się z osobą B.F. Skinnera i innych, często noszą także nazwę modyfikacji zachowań. Teorie te nie korzystają z koncepcji motywu lub procesu motywacji. Zajmują się natomiast tym, w jaki sposób skutki poprzedniego działania wpłyną na zachowania w przyszłości w...
Teorie procesu - Teorie procesu określają, w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Według tego poglądu, potrzeby są jedynie jednym z elementów procesu, w którym dane osoby decydują, jak postępować. Na przykład ludzie mogą dostrzegać dużą szansę uzyskania pewnej...
Teoria treści - Podstawą teorii treści są różne koncepcje ludzkich potrzeb, stąd też zwane są często teoriami motywacji opartej na potrzebach. Teorie te starają się odpowiedzieć na pytanie:, jakie potrzeby ludzie chcą zaspokajać w pracy i poprzez pracę? Co ich zmusza do działania?...
Socjologia ogólna - Tworzy ona teorie, które obejmują zespoły zjawisk (ogół tych zjawisk) występujące w całych społeczeństwach, które to teorie służą wyjaśnieniu owych zjawisk i procesów podstawowych istotnych dla wszystkich dziedzin życia społecznego. Jej zadaniem jest także ustalanie pojęć.


Nowe artykuły: Artykuł 17 dla studentów | Artykuł 75 dla przyszłych biznesmenów