Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy bankowości | zarządzanie zasobami ludzkimi | metody portfelowe | analiza ABC | funkcje pieniądza | komunikacja społeczna | czynności bankowe | taktyki negocjacyjne | uchwalanie budżetu gminy | system walutowy | badania w psychologii | dobra komplementarne |

Test z marketingu

Przykładowe pytania testowe z marketingu, a w nich m.in.: wartość rynkowa, produkt, znak towarowy, cena produktu w gospodarce rynkowej, kanały dystrybucji, promocja i jej instrumenty, orientacja marketingowa firmy, kompozycja marketingowa (marketing mix), hierarchia potrzeb, użyteczność oferty rynkowe, sprzedaż dóbr luksusowych, rdzeń produktu, misja firmy, wizerunek (image), strategia marketingowa, model zachowań strategicznych Ansoffa, badanie rynku, segmentacja, analiza Swot, pozycjonowanie produktu, krzywe Tornquista, system informacji marketingowej, projekt badań marketingowych, cykl życia produktu, użyteczność, potrzeby wg Maslowa, promocja sprzedaży, cele akwizycji, krzywą popytu na produkt. (8 stron)

Podobne opracowania: #podstawy marketingu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Test z marketingu należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Test z marketingu pobrały na dysk również:
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Przykładowy test ze statystyki matematycznej (Liczba stron: 3)
Test z mikroekonomii (Liczba stron: 12)
Przykładowy test z analizy ekonomicznej (Liczba stron: 6)
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Jak wygląda Test Marketing czyli test marketingowy nowego produktu? - Polega on na sprawdzeniu reakcji rynku (nabywców, pośredników, konkurentów) na nowy produkt. Testowi podlegają wszystkie elementy marketingu:  - parametry produktu - cena i warunki płatności - dystrybucja (np....
Test różnicowania semantycznego - (profili semantycznych) - test ten wykorzystuje się najczęściej do porównania projektu produktu z wyobrażeniem tzw. produktu idealnego, jakie ma konsument. Wykorzystuje się go również do...
Etapy budowy kwestionariusza - To: 1. określenie typu poszukiwanych informacji 2. wybór rodzaju kwestionariusza 3. opracowanie zawartości treściowej pytań 4. analiza form odpowiedzi 5. ustalenie kolejności pytań 6. zaprojektowanie cech zewnętrznych kwestionariusza 7. sprawdzenie wykonania kwestionariusza 8....
Sposoby rekrutacji - Menedżer personalny odpowiedzialny za dobór pracowników ma do wyboru kilka sposobów: 1. Samodzielne poszukiwanie kandydatów, z wykorzystaniem marketingu wewnętrznego (np. planu następstw) lub też kontaktów nieformalnych...
Test in the basket - Jest to jedna z symulacyjnych metod doboru pracowników. Każdy kandydat jest proszony o uporządkowanie zestawu (koszyka, ang. basket) korespondencji, raportów, dokumentów do podpisania lub...