Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

cykl życia projektu | motywatory | eurosystem logistyczny | teoria zachowań konsumenta | studium przypadku | CRM | activity based costing | analiza konkurencji | koszty produkcji | funkcja Cobba-Douglasa | psychologia reklamy | przedsiębiorczość |

Wynik finansowy - tworzenie i podział

Skład opracowania: pojęcie wyniku finansowego, jego rodzaje - wynik finansowy na sprzedaży, na działalności operacyjnej, brutto na działalności gospodarczej, WF netto i brutto, czynniki kształtujące wynik finansowy, cel ustalania i podział WF. (10 stron)

Podobne opracowania: #wynik finansowy #podział wyniku finansowego


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wynik finansowy - tworzenie i podział należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wynik finansowy pobrały na dysk również:
Plan marketingowy firmy budowlanej (Liczba stron: 35)
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym (Liczba stron: 16)
Biznes plan kawiarni (Liczba stron: 14)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania (Liczba stron: 13)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Liczba stron: 25)


Krótko, ale na temat:
Wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej - Otrzymuje się go przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszone o koszty finansowe.
Ustalenie wyniku finansowego - Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej (w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku na operacjach nadzwyczajnych (straty i zyski nadzwyczajne) a obowiązkowymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim zrównanych. Wynik...
Wynik finansowy brutto - Ustala się uwzględniając do wyniku finansowego brutto na działalności gospodarczej wielkości dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych.
Wynik finansowy - Określa różnicę pomiędzy przychodami pieniężnymi z całokształtu działalności a kosztami poniesionymi na tę działalność. W terminologii finansowej różnica ta jest nazywana akumulacją pieniężną.
Wynik finansowy ze sprzedaży - Ustala się jako różnicę między wielkością przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi, a kosztami działalności operacyjnej, przy czym różnica ta może stanowić.


Nowe artykuły: Artykuł 26 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 102 przeczytany 688 razy