Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza kosztów | teoria potrzeb | dochody JST | strategie produktowe | analiza wskaźnikowa | podział wyniku finansowego | teorie treści | kierowanie | dochód narodowy | metody amortyzacji | analiza rentowności | teoria oczekiwań |

Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory

Skład opracowania: kapitalizacja i dyskonto, wartość przyszła (FV - Future Value), wartość obecna (PV - Present Value), renta, wartość przyszła renty (FVA - Future Value of Annuity), wielkość renty (PMT - Payment), wartość końcowa (TV - Terminal Value). Przykładowe zadania: PV z kapitalizacją odsetek, efektywna stopa procentowa, renta (PVA - Present Value Of Annuity, PMT). (5 stron)

Podobne opracowania: #wartość pieniądza w czasie #matematyka finansowa


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Matematyka finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wartość pieniądza w czasie pobrały na dysk również:
Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 27)
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami (Liczba stron: 24)
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (Liczba stron: 12)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza (Liczba stron: 27)
Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach (Liczba stron: 19)


Krótko, ale na temat:
Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu - To: I = (T-K-B+Z)/S I – ilość pieniądza w obiegu T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży K – wartość transakcji kredytowych B – wartość transakcji kompensacyjnych (wymiana barterowa) Z – spłata zobowiązań w danym momencie S – średnia szybkość obiegu pieniądza
Cechy pieniądza - Zacznijmy od tego jak brzmi definicja pieniądza. Tak więc pieniądzem jest wszystko to co spełnia funkcję środka wymiany, a ponadto jest jednostką rozliczeniową i środkiem tezauryzacji czyli gromadzenia oszczędności. Możemy wyróżnić następujące cechy pieniądza: 1. Poręczność - współczesne pieniądze muszą być na...
Obligacje na pokrycie deficytu budżetowego - Obligacje emituje się w celu pokrycia deficytu budżetowego. Charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym niż inne instrumenty finansowe, jednakże w zamian za to zysk z obligacji kształtuje się m. więcej na poziomie wzrostu inflacji. Obligacja przenosi wartość pieniądza w czasie.
Podaż i płynność pieniądza oraz agregaty - Pieniądz to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązuje ze spłaty długu, a więc środek wymiany. Pieniądz powinien być dobrem trwałym, posiadać wartość dla społeczeństwa ze względu na naturalne (rzadkość występowania) lub prawne...
Podstawowe teorie pieniądza - To teoria: - klasyczna - cena razy ilość towaru przez ilość obiegu pieniądza. M= (P*T)\V twórca Fisher - monetarystyczna - powinno przyrastać tyle pieniądza w obiegu jaki jest wzrost produktu krajowego brutto M*V=P*T gdzie: M - ilość pieniądza P - ceny towarów, T...


Nowe artykuły: Artykuł 62 Nowy | Zobacz też: Artykuł 104 na topie