Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza fundamentalna | rezerwa obowiązkowa | koncepcja 4P | EVA | rentowność kapitału własnego | franczyza | projekt inwestycyjny | analiza portfolio | strategia ceny | system produkcyjny | etyka w biznesie | płynność przedsiębiorstwa |

Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej

Skład opracowania: geneza powstawnia i organy CEFTA, procedura tworzenia strefy, charakterystyka umowy, główne postanowienia umowy, warunki członkostwa w CEFTA, etapy rozszerzania, zasady liberalizacji wymiany z nowymi członkami, przyszłość, osiągnięcia, niezrealizowane zamierzenia integracyjne. [Stan na rok 2000]. (17 stron)

Podobne opracowania: #CEFTA #Unia Europejska


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Integracja europejska

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wpływ powstania CEFTA na dynamikę obrotów w Europie Środkowej pobrały na dysk również:
CEFTA - referat (Liczba stron: 34)
GATT - referat (Liczba stron: 6)
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe (Liczba stron: 25)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Czym jest CEFTA - Początek lat 90-tych zapoczątkował szereg przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej takich jak Węgry, Polska, Czechosłowacja . 9 kwietnia 1990 roku w Bratysławie odbyło się spotkanie, które dało początek procesowi tworzenia nowych form współpracy politycznej i gospodarczej. Dopiero spotkanie 15...
Przyczyny powstania CEFTA - Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z tą częścią Europy była elementem polityki. Miała ona pomóc w pokonaniu recesji oraz gwarantować stabilizację polityczną. Wewnętrzne przyczyny były również jasne...
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką Węgier wynegocjowana z inicjatywy Polski w roku 1991. Została ona podpisana w grudniu 1992 roku w Krakowie, a 1 marca 1993 roku weszła w życie. Historia...
Temperament - Pojęcie to oznacza zespół cech stałych właściwości psychicznych zależnych od typu układu nerwowego, z którymi się rodzimy. Określa dynamikę zachowań, wiąże się z ciągłą stymulacją.
Główne tendencje na światowym rynku kapitałowym - To: - instytucjonalizacja rynku – wzrost znaczenia uczestników zbiorowych rynku kapitałowego (towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, banki inwestycyjne, które profesjonalnie zarządzają zgromadzonym kapitałem); - internacjonalizacja rynku – polega na geograficznej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych i dopuszczeniu zagranicznych papierów wartościowych do notowań na giełdach krajowych,...


Nowe artykuły: Artykuł 23 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 86 dla przyszłych biznesmenów