Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

elastyczność | ROS | kredyt bankowy | strategia sprzedaży | komunikacja w organizacji | formuła 4P | kluczowe czynniki sukcesu | ankieta | organizacja wirtualna | monopol | wartość pieniądza w czasie | zarządzanie kadrami |

Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta

Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku docelowego, cele reklamy, wybór mediów (w tym schemat mediów głównych i wspomagających), proces podejmowania decyzji, cele reklamy, podejmowanie decyzji, fazy postępowania klienta na rynku, podstawowe profile konsumentów, obszary potencjalnych korzyści oferowanych przez produkty, reklama a postępowanie konsumentów na rynku, fazy procesu zakupu, warunki skuteczności reklamy, zaangażowanie klienta, typy produktów, decyzje rozważane, nierutynowe, nawykowe, impulsywne. (16 stron)

Podobne opracowania: #wpływ reklamy #marketing mix #modele zachowań konsumenta #psychologia reklamy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Psychologia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta pobrały na dysk również:
Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie (Liczba stron: 12)
Cele i przekonania konsumenta (Liczba stron: 5)
Modele zachowań konsumenta (Liczba stron: 9)
Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta (Liczba stron: 6)
Proces tworzenia reklamy (Liczba stron: 21)
Psychologia reklamy - referat (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat:
Postępowanie klienta na rynku - Postępowanie konsumenta na rynku składa się z pięciu faz: 1. Uświadomienie potrzeby 2. Określenie sposobów zaspokojenia potrzeby 3. Ocena możliwości a alternatywy wyboru produktów i usług 4. Zakup 5. Ocena zakupu
Wpływ reklamy na zachowanie konsumenta - To: 1. Oddziaływanie reklamy na zachowanie konsumentów 2. Modele psychologiczne wyjaśniające zachowania konsumenckie stosowane w reklamie a. modele globalne b. modele częściowe 3. Czynniki psychologiczne wpływające na dokonywanie zakupów 4. Znaczenie i praktyczne wykorzystanie modeli psychologicznych w praktyce reklamowej Instynkty: głód, pragnienie, popęd seksualny, sen, aktywność, unikanie...
Model DAGMAR - Akronim DAGMAR oznacza: Determining Advertising Goals, Measuring Advertising Effectiveness (określenie celów reklamy, pomiar efektywności reklamy). Model DAGMAR zakłada dwa etapy oddziaływania reklamy: Etap 1: Informacyjna rola reklamy: Nieświadomość - świadomość – zrozumienie. Etap 2: Perswazja - przekonanie – działanie.
Definicja reklamy - Jest celową, płatną działalnością podejmowaną przez producenta bądź usługodawcę zmierzające do takiego poinformowania klienta o towarze bądź usłudze, by wzbudzić w nim zainteresowanie i nakłonić do kupna. Odbiorcą reklamy są również konkurenci a z ich strony należy spodziewać się osłabiających...
Czynniki wpływające na wybór konsumenta - Podstawowymi elementami wpływającymi na dokonywane przez konsumenta wybory są: 1. Dochód konsumenta, 2. Ceny, po których można nabyć poszczególne dobra i usługi, 3. Gusty i preferencje konsumenta pozwalające uszeregować różne kombinacje dóbr i usług według stopnia satysfakcji jakiej dostarczają one konsumentowi.


Nowe artykuły: Artykuł 23 Nowy | Zobacz też: Artykuł 52 na studia