Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza konkurencji | zarządzanie majątkiem obrotowym | analiza XYZ | marketing polityczny | analiza wskaźnikowa bilansu | bankowość elektroniczna | matematyka finansowa | majątek przedsiębiorstwa | analiza kosztów | ilościowa teoria pieniądza | wzrost gospodarczy | kapitał intelektualny |

Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej

Zestawienia podstawowych wskaźników analizy finansowej - wzory wskaźników i interpretacja: wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, rentowności, wskaźniki sprawności działania, oceny rynkowej akcji, analiza wskaźnikowa Du Ponta. (2 strony)

Podobne opracowania: #wskaźniki finansowe #analiza finansowa #analiza wskaźnikowa


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej pobrały na dysk również:
Analiza wskaźnikowa - wzory (Liczba stron: 1)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Liczba stron: 25)
Analiza finansowa banku - praca teoretyczna (Liczba stron: 28)
Ocena kondycji finansowej firmy (Liczba stron: 21)
Analiza wskaźnikowa banku (Liczba stron: 28)
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat:
Wskaźniki finansowe - Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) jest to grupa mierników, będących podstawowym narzędziem analizy wskaźnikowej najważniejszych sprawozdań finansowych, tzn. bilansu i rachunku zysków i strat. Szeroki zestaw wskaźników pozwala wnikliwie scharakteryzować poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem analizy wskaźnikowej jest wnikliwa ocena...
Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań - to znaczy tych, które są płatne w przeciągu jednego roku. Płynność finansową rozpatruje się: - w ujęciu statycznym - tzn. w odniesieniu do konkretnego momentu, np. do dnia bilansowego,...
Deflowanie - To dzielenie wartości nominalnych przez wskaźniki cen, tzw. deflatory.
Analiza finansowa - To rodzaj analizy ekonomicznej, zajmującej się wnikliwą oceną całokształtu działalności gospodarczej, łącznie z jej efektem końcowym w postaci wyniku finansowego oraz stanu majątkowo-finansowego firmy. W toku analizy finansowej wykorzystuje się szereg instrumentów (wskaźniki finansowe) oraz bazuje na danych rachunkowości finansowej. Analiza...
Ceny walorów - akcji - Wyróżniamy takie ceny jak: a) nominalna, b) emisyjna – cena pierwszej sprzedaży. W przypadku obligacji może być większa lub mniejsza od wartości nominalnej. W przypadku akcji (?) może być równa lub wyższa od wartości nominalnej, c) rynkowa – to kurs waloru, d) bieżąca –...


Nowe artykuły: Artykuł 4 Nowy | Zobacz też: Artykuł 29 nagrodzony