Top strony
Wyszukiwarka serwisu
efekt Veblena | TQM | socjologia pracy | losowość składnika losowego | kryzys gospodarczy | negocjacje | podejmowanie decyzji | etapy badań marketingowych | karty kredytowe | logistyka w przedsiębiorstwie | produkt narodowy netto | PR |

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa. Jej skład to: analiza finansowa przedsiębiorstwa - bilans, analiza struktury i dynamiki aktywów oraz pasywów, kapitał obrotowy, płynność finansowa, rachunek zysków i strat, wykorzystanie majątku i kapitału, należności i zapasy, wiarygodność kredytowa, analiza rentowności. Wycena przedsiębiorstwa: metoda majątkowa (ewidencyjnej wartości aktywów netto), metoda dochodowa (wariant optymistyczny i pesymistyczny), metody mieszane (w wariancie optymistycznym i pesymistycznym). (17 stron)

Podobne opracowania: #wycena przedsiębiorstwa #analiza rentowności #kapitał w przedsiębiorstwie


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wycena przedsiębiorstwa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wycena przedsiębiorstwa pobrały na dysk również:
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 16)
Ekonomiczna wartość dodana - EVA (Liczba stron: 9)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Zarządzanie marką - prezentacja (Liczba stron: 19)
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa (Liczba stron: 20)
Analiza marketingowa producenta kostki brukowej (Liczba stron: 37)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Wycena przedsiębiorstwa - Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy. Cele wyceny związane są...
Funkcje wyceny - Wyróżniamy funkcję: - informacyjną - dostarczanie informacji cenowych stronom transakcji; - negocjacyjną - wycena może być punktem wyjścia negocjacji; - decyzyjną - wycena stanowi podstawę dla inwestora, podejmowanych...
Wycena arbitrażowa - Zakłada ona, że instrument na maką wartość, która uniemożliwia arbitraż z zastosowaniem tego instrumentu. Przez arbitraż rozumiana jest tu strategia inwestycyjna stosowana bez ponoszenia nakładu...
Wycena zwykłych akcji - Wycena zwykłej akcji polega na ustaleniu zaktualizowanej wartości przyszłych dochodów pieniężnych, które ten rodzaj papierów wartościowych przynosi inwestorowi, z uwzględnieniem wymaganej przez niego stopy zwrotu. Wartością...
Zarządzanie marką - Wycena i ocena marki dają informacje na temat wpływu marki na wartość i pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Dla uzyskania najlepszych rezultatów konieczne jest konsekwentne zarządzanie marką...