Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

traktat z Maastricht | analiza swot | bankowość | AIDA | efekt Veblena | teoria użyteczności | przywództwo | mierniki wzrostu gospodarczego | rachunek wyników | macierz ADL | koncepcja 4P | test Jarque-Bera |

Wydatki publiczne

Skład pracy: ogólna charakterystyka budżetu państwa, funkcje budżetu szczebla centralnego i lokalnego (funkcja fiskalna, redystrybucyjna, stymulacyjna), wydatki publiczne - zależność, podział, wysokość i udział wydatków sektora finansów publicznych w PKB w latach 1991-2000, problematyka racjonalizacji w gospodarce budżetowej, zależności wg X. Greffe'a, koncepcja trzech E (3-E concept: economy, efficiency, effectiveness), wartość dla pieniądza wg Wise'a, cztery przypadki wg M. Friedmana, wydatki budżetu w roku 2002. (17 stron)

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #wydatki publiczne #budżet państwa #budżet gminy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wydatki publiczne należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wydatki publiczne pobrały na dysk również:
Budżet gminy (Liczba stron: 5)
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) (Liczba stron: 15)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 7)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Wydatki nabywcze - Nazywane także rzeczywistymi, realnymi, materialnymi, wynikają przede wszystkim ze zgłaszanego popytu na określone dobra i usługi przez podmioty uprawnione do korzystania z tego typu źródeł finansowania – wydatki publiczne służby zdrowia na zakup lekarstw, wydatki szkoły publicznej na zakup pomocy...
Wydatki nabywcze budżetu państwa - Nazywane także rzeczywistymi, realnymi, materialnymi, wynikają przede wszystkim ze zgłaszanego popytu na określone dobra i usługi przez podmioty uprawnione do korzystania z tego typu źródeł finansowania – wydatki publiczne służby zdrowia na zakup lekarstw, wydatki szkoły publicznej na zakup pomocy...
Wydatki JST - Nazywamy środki publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. Do wydatków nie zaliczamy środków wypłacanych z budżetu na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Wydatkiem budżetu jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego niezależnie od jej przeznaczenia, nawet gdy dotyczy pobrania gotówki do...
Finanse a finanse publiczne - czym są - Finanse to proces gromadzenia i rozdysponowania środków pieniężnych na określone cele przez podmioty sektora publicznego i prywatnego. Potocznie finanse rozumiane są jako zasób środków pieniężnych w gestii podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Z finansami wiążą się zjawiska pieniężne, ale nie...
Finanse publiczne - To zjawiska i procesy, dotyczące funduszy publicznych – budżetu państwa, budżetu gminy, funduszu zabezpieczeń społecznych i innych funduszy publicznych. Najogólniej możemy ująć, iż finanse publiczne to zasoby publiczne, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujące. Gromadzone są na zaspokojenie potrzeb...


Nowe artykuły: Artykuł 14 Nowy | Zobacz też: Artykuł 98 przeczytany 688 razy