Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy makroekonomii | opakowania | etyka w biznesie | marketing w Internecie | funkcje organizacji | neurolingwistyka | komunikacja interpersonalna | rynek kapitałowy | wykłady z geografii gospodarczej | geografia gospodarcza | cykl koniunkturalny | komunikacja werbalna |

Wykłady z bankowości - opracowanie

Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz realny, gromadzenia rezerw wartości, funkcja pieniądza światowego), systemy pieniądza papierowego (otwarty, zamknięty, pośredni), prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu (+ wzór), prawo Greshema – Kopernika, powrotnego strumienia pieniądza, bank i jego zadania, funkcje systemu bankowego, banki centralne, instrumenty banku centralnego (pośrednie, bezpośrednie, perswazja moralna), zadania i funkcje banku centralnego, rodzaje banków, działalność depozytowa, rachunki, kredyt bankowy, linia kredytowa, funkcje kredytu, pożyczka, leasing bezpośredni i pośredni, operacyjny (bieżący), finansowy (kapitałowy), faktoring i jego typy (właściwy - pełny, niewłaściwy - niepełny, mieszany, otwarty, półotwarty, tajny - nienotyfikowany, przyspieszony, collecion factoring, wymagalnościowy), forfaiting (właściwy - prawidłowy, Hermes forfaiting, poszerzony, połączony z confirmingiem, bezpośredni, krajowy, otwarty, tajny), zabezpieczenia kredytów, weksel własny inblanco i jego elementy, poręczenie wekslowe (awal), przelew lub cesja wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, zastaw ogólny, sądowy zastaw rejestrowy, na prawach, na wierzytelnościach, na prawach w zakresie wynalazczości, na papierach wartościowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, marketing bankowy, opracowanie strategii, cena produktu, dystrybucja, polityka lokalizacji banku, promocja, strategie marketingowe banku, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, polecenie przelewu, czeki, karty płatnicze, usługi bankowe, zdolność kredytowa, rodzaje ryzyka bankowego (ryzyko kredytowe, płynności, stopy procentowej, kursu walutowego, model 7S, planowanie, plan strategiczny, misja banku. (30 stron)

Liczba stron: 30

Podobne opracowania: #wykłady z bankowości #NBP #system bankowy #zabezpieczenia kredytów


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 539 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 539 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 539 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z bankowości - opracowanie należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z bankowości pobrały na dysk również:
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin (Liczba stron: 13)
Test na egzamin z bankowości (Liczba stron: 24)
Bankowość elektroniczna (Liczba stron: 12)
Podstawy bankowości - wykłady (Liczba stron: 33)
Bankowość elektroniczna - referat (Liczba stron: 16)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zadania Rady Bankowości Elektronicznej - To: 1. Dążenie do stworzenia bezpiecznej infrastruktury dla systemów bankowości i biznesu elektronicznego. 2. Przyjmowanie uchwał w zakresie zasad, zaleceń oraz wszelkiego rodzaju innych regulacji dla...
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry...
Zasada TBTF i TITF - To dwie zasady odnoszące się do bankowości, a konkretnie do banków. Są to akronimy słów pochodzenia angielskiego: Zasada TBTF (z ang. too big to fall) co...
Operacje bankowości inwestycyjnej - To: - usługi brokerskie (brokerage): -> usługa brokera dyskontowego -> pełna usługa brokerska - doradztwo inwestycyjne - zarządzanie aktywami i funduszami - organizacja finansowania krótkoterminowych niedoborów płynności - organizacja finansowania średnio- i...
Bankowość elektroniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: - rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów (office banking i telebanking), - sieci...