Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

decyzje konsumenta na rynku | wartościowanie pracy | wahania koniunkturalne | test t-studenta | strategia promocji | zapasy w przedsiębiorstwie | test Durbina-Watsona | budżet gospodarstwa domowego | controlling | szacowanie parametrów strukturalnych | kapitał intelektualny | teoria treści |

Wykłady z bankowości - opracowanie

Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz realny, gromadzenia rezerw wartości, funkcja pieniądza światowego), systemy pieniądza papierowego (otwarty, zamknięty, pośredni), prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu (+ wzór), prawo Greshema – Kopernika, powrotnego strumienia pieniądza, bank i jego zadania, funkcje systemu bankowego, banki centralne, instrumenty banku centralnego (pośrednie, bezpośrednie, perswazja moralna), zadania i funkcje banku centralnego, rodzaje banków, działalność depozytowa, rachunki, kredyt bankowy, linia kredytowa, funkcje kredytu, pożyczka, leasing bezpośredni i pośredni, operacyjny (bieżący), finansowy (kapitałowy), faktoring i jego typy (właściwy - pełny, niewłaściwy - niepełny, mieszany, otwarty, półotwarty, tajny - nienotyfikowany, przyspieszony, collecion factoring, wymagalnościowy), forfaiting (właściwy - prawidłowy, Hermes forfaiting, poszerzony, połączony z confirmingiem, bezpośredni, krajowy, otwarty, tajny), zabezpieczenia kredytów, weksel własny inblanco i jego elementy, poręczenie wekslowe (awal), przelew lub cesja wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, zastaw ogólny, sądowy zastaw rejestrowy, na prawach, na wierzytelnościach, na prawach w zakresie wynalazczości, na papierach wartościowych, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteka, marketing bankowy, opracowanie strategii, cena produktu, dystrybucja, polityka lokalizacji banku, promocja, strategie marketingowe banku, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, polecenie przelewu, czeki, karty płatnicze, usługi bankowe, zdolność kredytowa, rodzaje ryzyka bankowego (ryzyko kredytowe, płynności, stopy procentowej, kursu walutowego, model 7S, planowanie, plan strategiczny, misja banku. (30 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z bankowości #NBP #system bankowy #zabezpieczenia kredytów


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z bankowości - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z bankowości pobrały na dysk również:
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin (Liczba stron: 13)
Test na egzamin z bankowości (Liczba stron: 24)
Bankowość elektroniczna (Liczba stron: 12)
Bankowość elektroniczna - referat (Liczba stron: 16)
Podstawy bankowości - wykłady (Liczba stron: 33)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat:
Zadania Rady Bankowości Elektronicznej - To: 1. Dążenie do stworzenia bezpiecznej infrastruktury dla systemów bankowości i biznesu elektronicznego. 2. Przyjmowanie uchwał w zakresie zasad, zaleceń oraz wszelkiego rodzaju innych regulacji dla podmiotów funkcjonujących w sferze elektronicznej bankowości i biznesu. 3. Określanie standardów i organizowanie prac standaryzacyjnych...
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry kierownicze: uczą podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach zbliżonych do tych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo 3. Konferencje:...
Zasada TBTF i TITF - To dwie zasady odnoszące się do bankowości, a konkretnie do banków. Są to akronimy słów pochodzenia angielskiego: Zasada TBTF (z ang. too big to fall) co oznacza: zbyt duży aby upaść (zbankrutować). Zasada TITF (z ang. too important to fall) co...
Operacje bankowości inwestycyjnej - To: - usługi brokerskie (brokerage): -> usługa brokera dyskontowego -> pełna usługa brokerska - doradztwo inwestycyjne - zarządzanie aktywami i funduszami - organizacja finansowania krótkoterminowych niedoborów płynności - organizacja finansowania średnio- i długoterminowego - finansowanie instrumentami hybrydowymi - inżynieria finansowa - usługi na rynku fuzji i przejęć - doradztwo finansowe.
Bankowość elektroczniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: - rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów (office banking i telebanking), - sieci transmisji informacji finansowej (np. SWIFT, ELIXIR), - systemy obsługi płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy wykorzystaniuróżnorodnych kart płatniczych...


Nowe artykuły: Artykuł 32 Nowy | Zobacz też: Artykuł 99 przeczytany 688 razy