Top strony
Wyszukiwarka serwisu
pięć sił Portera | produkt krajowy brutto | ilościowa teoria pieniądza | teoria XY | analiza ryzyka | sterowanie zapasami | plan finansowy | funkcja Cobba-Douglasa | wahania koniunkturalne | innowacje | metoda najmniejszych kwadratów | activity based costing |

Wykłady z makroekonomii

Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy, stagflacja, teoria równowagi gospodarczej Keynesa - założenia i schemat graficzny; pole badań makroekonomii, podstawowe definicje z makroekonomii (m.in.: dobro finalne i pośrednie, wartość dodana, przychody ze sprzedaży, inwestycje, konsumpcja, oszczędności, podatki pośrednie i bezpośrednie, dochód, popyt globalny i podaż globalna, równowaga rynkowa), wzrost gospodarczy i jego symptomy, ruch okrężny w gospodarce wraz ze schematem (model ruchu okrężnego towarów i czynników produkcji), założenia modelu ruchu okrężnego, metody liczenia skali wzrostu gospodarczego (metoda sumowania produkcji czyli metoda wartości dodanej, metoda dochodowa i sumowania wydatków), mierniki wzrostu gospodarczego wraz z omówieniem (Produkt Krajowy Brutto PKB, Produkt Narodowy Brutto PNB, Produkt Narodowy Netto PNN, Dochód Narodowy DN), warunek równowagi gospodarczej dla gospodarki otwartej i zamkniętej, determinanty dochodu narodowego, produkcja faktyczne i potencjalna, krótkookresowy model równowagi Keynesa i jego założenia, popyt globalny wg Keynesa (wraz ze schematem graficznym), krzywa konsumpcji i jej nachylenie, funkcja konsumpcji (teoria dochodu normalnego Keynesa) i krańcowa skłonność do konsumpcji, funkcja oszczędności i krańcowa skłonność do oszczędzania, model popytu globalnego i model równowagi Keynesa wraz ze schematem graficznym, mnożnik w gospodarce, mnożnik inwestycyjny, krańcowa skłonność do importu, polityka fiskalna (budżetowa), przyczyny interwencjonizmu państwowego, elementy polityki stabilizacyjnej, rodzaje polityki fiskalnej, narzędzia polityki aktywnej, deficyt budżetowy i jego rodzaje, polityka monetarna, ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera (monetaryzm), najważniejsze teoretyczne przemyślenia monetarystów, definicja, rodzaje i funkcja pieniądza. (14 stron)

Podobne opracowania: #podstawy makroekonomii #mierniki wzrostu gospodarczego #produkt krajowy brutto #produkt narodowy brutto #dochód narodowy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z makroekonomii należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z makroekonomii pobrały na dysk również:
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją (Liczba stron: 7)
Pytania testowe z mikroekonomii (Liczba stron: 16)
Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 15)
Inflacja - referat (Liczba stron: 6)
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Analiza PEST - To analiza czynników zewnętrznych makroekonomii: P - czynniki prawne E – czynniki ekonomiczne S – czynniki społeczne T - czynniki technologiczne
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry...
Metoda ekonomii ekonomicznej - Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych ekonomicznych. W skutek różnorodności podmiotów...
Makroekonomia - Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją R Frisch. Makroekonomia zajmuje się...
Szkoła racjonalnych oczekiwań - Oczekiwania ludzi co do przyszłości w modelu makroekonomii określa się mianem „racjonalnych oczekiwań”. Stanowią one kluczowy element. Koncepcja ta wywołała redukcję wydatków inwestycyjnych. Podobnie, wysiłki...