Top strony
Wyszukiwarka serwisu
teoria XY | zarządzanie majątkiem obrotowym | prezentacje z mikroekonomii | badania w psychologii | prace licencjackie z marketingu | operacje otwartego rynku | papiery wartościowe | 7W | ryzyko bankowe | wartość bieżąca netto | model Kurta Lewina | przykładowa analiza marketingowa |

Wykłady z makroekonomii

Skład opracowania: John Maynard Keynes i jego zwolennicy, interwencjonizm państwowy, stagflacja, teoria równowagi gospodarczej Keynesa - założenia i schemat graficzny; pole badań makroekonomii, podstawowe definicje z makroekonomii (m.in.: dobro finalne i pośrednie, wartość dodana, przychody ze sprzedaży, inwestycje, konsumpcja, oszczędności, podatki pośrednie i bezpośrednie, dochód, popyt globalny i podaż globalna, równowaga rynkowa), wzrost gospodarczy i jego symptomy, ruch okrężny w gospodarce wraz ze schematem (model ruchu okrężnego towarów i czynników produkcji), założenia modelu ruchu okrężnego, metody liczenia skali wzrostu gospodarczego (metoda sumowania produkcji czyli metoda wartości dodanej, metoda dochodowa i sumowania wydatków), mierniki wzrostu gospodarczego wraz z omówieniem (Produkt Krajowy Brutto PKB, Produkt Narodowy Brutto PNB, Produkt Narodowy Netto PNN, Dochód Narodowy DN), warunek równowagi gospodarczej dla gospodarki otwartej i zamkniętej, determinanty dochodu narodowego, produkcja faktyczne i potencjalna, krótkookresowy model równowagi Keynesa i jego założenia, popyt globalny wg Keynesa (wraz ze schematem graficznym), krzywa konsumpcji i jej nachylenie, funkcja konsumpcji (teoria dochodu normalnego Keynesa) i krańcowa skłonność do konsumpcji, funkcja oszczędności i krańcowa skłonność do oszczędzania, model popytu globalnego i model równowagi Keynesa wraz ze schematem graficznym, mnożnik w gospodarce, mnożnik inwestycyjny, krańcowa skłonność do importu, polityka fiskalna (budżetowa), przyczyny interwencjonizmu państwowego, elementy polityki stabilizacyjnej, rodzaje polityki fiskalnej, narzędzia polityki aktywnej, deficyt budżetowy i jego rodzaje, polityka monetarna, ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera (monetaryzm), najważniejsze teoretyczne przemyślenia monetarystów, definicja, rodzaje i funkcja pieniądza. (14 stron)

Liczba stron: 14

Podobne opracowania: #podstawy makroekonomii #mierniki wzrostu gospodarczego #produkt krajowy brutto #produkt narodowy brutto #dochód narodowy


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 539 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 539 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 539 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z makroekonomii należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z makroekonomii pobrały na dysk również:
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją (Liczba stron: 7)
Pytania testowe z mikroekonomii (Liczba stron: 16)
Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 15)
Inflacja - referat (Liczba stron: 6)
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry...
Makroekonomia - Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją R Frisch. Makroekonomia zajmuje się...
Szkoła racjonalnych oczekiwań - Oczekiwania ludzi co do przyszłości w modelu makroekonomii określa się mianem „racjonalnych oczekiwań”. Stanowią one kluczowy element. Koncepcja ta wywołała redukcję wydatków inwestycyjnych. Podobnie, wysiłki...
Działy ekonomii czyli makro i mikroekonomia - Ich definicje możemy przedstawić następująco: Mikroekonomia - zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych producentów i konsumentów jako przedmiotów życia gospodarczego zarówno w toku produkcji jak i konsumpcji,...
Mezoekonomia - Mezoekonomia to nauka zajmująca się opisem oraz analizą zjawisk związanych ze zmianami w działowo-gałęziowej, sektorowej i regionalnej strukturze produkcji a także zatrudnienia. Mezoekonomia zajmuje się...