Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

teoria procesu | cykl życia produktu | credit scoring | psychologia | czynniki wpływające na kurs walutowy | analiza ekonomiczna | niewidzialna ręka rynku | psychologia osobowości | model CAPM | modele zachowań konsumenta | CRM | negocjacje w biznesie |

Wykłady z zarządzania produkcją

Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie instytucjonalne i funkcjonalne, definicja i epoki rozwoju przedsiębiorstwa, system produkcji, podstawowe elementy wejścia i wyjścia, czynniki wpływające na system produkcji pochodzące z otoczenia systemowego I i II stopnia, rodzaje przepływów, cele zarządzania produkcją, zysk w systemie produkcyjnym, przykłady mierników produktywności cząstkowej, proces produkcyjny (definicja i cechy), podział elementów procesu produkcyjnego wg rodzaju subprocesów występujących w procesie produkcyjnym, podział wg stopnia szczegółowości, klasyfikacja procesów produkcyjnych (kryteria: ciągłość i przebieg w czasie, cechy organizacyjne, rodzaj stosowanej technologii, zastosowanie środków pracy), podstawowe definicje - przedmiot i środki pracy, praca ludzka, stanowisko robocze, komórka produkcyjna, komórka produkcyjna, wyrób prosty i złożony, struktura wyrobu, półwyrób, wyrób gotowy i finalny; zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego - współczynnik i zasada proporcjonalności, zasada proporcjonalności, ciągłości, równoległości, koncentracji, specjalizacji, rytmiczności, elastyczności; struktura procesu produkcyjnego w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej, w ujęciu technologicznym i przedmiotowym, struktura produkcyjna i struktura produkcyjno – administracyjna, sposoby grupowania stanowisk roboczych, czynniki wpływające na wybór właściwej struktury produkcyjnej, specjalizacja technologiczna i przedmiotowa, strategie projektowania struktury produkcyjnej (schemat), typy, formy, odmiany produkcji, produkcja potokowa i niepotokowa, formy organizacji produkcji wg kryterium AMT/HT, cykl produkcyjny wyrobu, metody skracania cyklu produkcji. (20 stron)

Podobne opracowania: #zarządzanie produkacją #system produkcyjny #proces produkcyjny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z zarządzania produkcją należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie produkcją

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z zarządzania produkcją pobrały na dysk również:
Metoda ABC - Activity Based Costing (Liczba stron: 18)
Zarządzanie produkcją - zagadnienia (Liczba stron: 19)
Działalność innowacyjna w firmie (Liczba stron: 18)
Innowacje w produkcji (Liczba stron: 16)
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady (Liczba stron: 31)


Krótko, ale na temat:
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania: analiza sytuacji planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola 3. stopień konkretyzacji decyzji i działań: w odniesieniu do...
Definicja zarządzania produkcją - Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników produkcyjnych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych. - dotyczy zarządzanie takimi funkcjami technicznymi jak: badanie, projektowanie i wytwarzanie (tradycyjnie...
Wymiary zarządzania - To: 1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo). 2. Funkcje zarządzania (powtarzalne, typowe fazy, wyodrębnione w każdym procesie zarządzania, bez względu na jego przedmiot); 3. Stopień konkretyzacji decyzji i działań (koncentracja na...
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry kierownicze: uczą podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach zbliżonych do tych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo 3. Konferencje:...
Kanban - System Kanban został zapoczątkowany w japońskim koncernie Toyota. Oznacza ona z japońskiego: kartka, etykieta, naklejka. System ten wykorzystuje zasadę ssania i stosuje dwa rodzaje kart: ruchu - wywołują one przemieszczenia jednego standardowego pojemnika z gniazda nadania (wytworzenia) do gniazda odbioru...


Nowe artykuły: Artykuł 13 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 63 na studia