Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza ABC | model ekonometryczny | płynność przedsiębiorstwa | wartościowanie pracy | cele zarządzania | zarządzanie zmianami | historia bankowości | organizacja wirtualna | Kaizen | eurodystrybucja | badania rynkowe | spółki osobowe |

Wykonywanie budżetu państwa

Skład pracy: podział kompetencji, bankowe rachunki budżetowe, rachunek centralny i subkonta, dokonywanie wydatków, zaciąganie zobowiązań, harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa, zmiany w budżecie państwa, rezerwy budżetowe, rezerwa ogólna i celowa, blokowanie wydatków budżetowych, wieloletnie programy inwestycyjne, rola dysponentów części budżetowych, zasady gospodarki finansowej, jednostki sektora finansów publicznych związane z wykonywaniem budżetu, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne, gospodarka finansowa jednostek budżetowych, nadzór nad wykonywaniem budżetu, sprawozdanie z wykonania, absolutorium, kontrola wykonania budżetu sprawowana przez NIK, analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 roku według oceny Najwyższej Izby Kontroli. (26 stron) [Stan prawny: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.
Podobne opracowania: #budżet państwa #dochody budżetu państwa #wydatki budżetu państwa #finanse publiczne


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykonywanie budżetu państwa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykonywanie budżetu państwa pobrały na dysk również:
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)
Budżet państwa - referat (Liczba stron: 6)
Wydatki publiczne (Liczba stron: 17)
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych (Liczba stron: 10)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Wykonywanie budżetu JST - Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się: - opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu, - gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych - dokonywanie operacji związanych z zarządzaniem długiem jst oraz...
Nadwyżka budżetu państwa - To dodatnia różnica pomiędzy wpływami budżetu państwa gromadzonymi głównie z podatków i innych opłat o podobnym charakterze, uzupełnianymi okresowo pożyczkami wewnętrznymi.
Dochody powiatu - To m.in.: 1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, 2. subwencja ogólna 3....
Dochody województwa - To m.in.: 1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa 2. subwencja ogólna 3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, 4. dotacje celowe z budżetu...
Zasada przejrzystości budżetu - Jest to opracowanie budżetu w takim układzie, który pozwala na rozpoznanie procesów zachodzących w obszarze budżetu państwa i łatwą orientację w strukturze dochodów i wydatków....