Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

NPV | podstawy statystyki | kody kreskowe | analiza wrażliwości | EAN | wzór biznes planu | analiza statystyczna | cashflow | przywództwo | cash flow | fazy cyklu koniunkturalnego | psychologia w reklamie |

Wzory z podstaw statystyki

Zestaw wzorów z podstaw statystyki, min.: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe, miary asymetrii, współczynnik asymetrii Pearsona i Yulla Kendalla, wariancja resztowa, odchylenie standardowe reszt, współczynnik zmienności, zbieżności i determinacji, indeksy (Paaschego i Laspeyresa), analiza regresji, współczynnik korelacji Pearsona, korelacji rang, Czuprowa, hipotezy. (7 stron)

Podobne opracowania: #wykłady ze statystyki #wzory statystyczne


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wzory z podstaw statystyki należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Statystyka

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wzory z podstaw statystyki pobrały na dysk również:
Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 15)
Statystyka opisowa (Liczba stron: 14)
Podstawy statystyki - wykłady (Liczba stron: 17)
Analiza szeregu szczegółowego - zadania ze statystyki z rozwiązaniami (Liczba stron: 7)
Przykładowy test ze statystyki matematycznej (Liczba stron: 3)
Analiza struktury - wzory (Liczba stron: 7)


Krótko, ale na temat:
Estymacja - Czyli szacowanie parametrów, polega na podaniu ocen parametrów populacji generalnej na podstawie statystyki uzyskanej z próby losowej. Statystyki wyliczone na podstawie pobranych z populacji grup losowych z teorii estymacji noszą nazwę estymatorów. Estymatorem jest więc każda statystyka wyliczona z próby losowej,...
Badanie cen - Obejmuje głównie badania elastyczności popytu, podstaw kształtowania cen, struktury cen w linii produktu, sposobów różnicowania cen przez konkurentów, testowania cen, analizę punktu krytycznego.
Wersje Reengineeringu - To: 1) rewolucyjny – zburzenie starego porządku i budowanie od podstaw 2) systematyczny – systematyczne reorganizowanie procesów 3) metoda ruchomych celów
Funkcje kultury organizacji - To funkcja: 1. Integracyjna - wszystkie jej składniki są wspólnie określane i utrzymywane w danym środowisku. 2. Percepcyjna - zawiera wzory zachowań organizacyjnych, które tworzą sposób postrzegania przez grupę jej organizacyjnego środowiska. 3. Adaptacyjna - stabilizuje rzeczywistość dzięki wypracowaniu gotowych schematów reagowania na...
Przedsiębiorstwo - Jest to podmiot gospodarczy rozumiany jako podmiot, który został dopuszczony przez przepisy prawa obowiązujące w danym kraju do prowadzenia działalności gospodarczej (czyli produkcyjnej, handlowej, usługowej) świadczonej w celach zarobkowych i na własny rachunek. Przedsiębiorstwo będąc podmiotem gospodarczy posiada: - Po pierwsze: odrębność...


Nowe artykuły: Artykuł 31 na topie | Zobacz też: Artykuł 49 przeczytany 688 razy