Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza progu rentowności | wskaźniki płynności finansowej | zapasy | krańcowa stopa substytucji | system MRP | strategie marketingowe | marka | metody projekcyjne | planowanie zasobów przedsiębiorstwa | podstawy psychologii | gospodarka magazynowa | transformacja systemowa w Posce |

Zadania z analizy finansowej - przykładowe zadania z rozwiązaniami

Zbiór przykładowych zadań z analizy finansowej, wraz z rozwiązaniami. W sumie 10 zadań, a w nich między innymi: zmienność kosztów, zależność kosztów od rozmiarów działalności, koszty całkowite, zysk operacyjny, wskaźnik marży pokrycia oraz wskaźnik rentowności sprzedaży, rachunek kosztów zmiennych, udział produktów w wytworzeniu marży brutto, zysk (strata) oraz wycena zapasów końcowch produkcji (stosując rachunek kosztów pełnych i zmiennych), wynik finansowy, próg rentowności w wyrażeniu ilościowym, wartościowym i procentowym, wartość produkcji sprzedanej, cena sprzedaży, marginesy bezpieczeństwa w wyrażeniu ilościowym, wartościowym i procentowym. (12 stron)

Podobne opracowania: #analiza finansowa #analiza wskaźnikowa #próg rentowności


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zadania z analizy finansowej - przykładowe zadania z rozwiązaniami należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Analiza finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zadania z analizy finansowej pobrały na dysk również:
Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej (Liczba stron: 2)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)
Analiza wskaźnikowa - wzory (Liczba stron: 1)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Liczba stron: 25)
Ocena kondycji finansowej firmy (Liczba stron: 21)
Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Wskaźniki finansowe - Wskaźniki finansowe (ang. financial ratios) jest to grupa mierników, będących podstawowym narzędziem analizy wskaźnikowej najważniejszych sprawozdań finansowych, tzn. bilansu i rachunku zysków i strat. Szeroki zestaw wskaźników pozwala wnikliwie scharakteryzować poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem analizy wskaźnikowej jest wnikliwa ocena...
Model du Ponta - Ten szczególny przypadek analizy wskaźnikowej jest przydatny w pokazaniu, jak stopa zysku i rotacja aktywów współdziałają w kształtowaniu wskaźnika rentowności majątku i jak, z kolei, stopa rentowności majątku wraz z polityką długu wpływa na kształtowanie się wskaźnika rentowności kapitału własnego....
Cele analizy finansowej przedsiębiorstwa - Celem analizy jest: - sporządzanie charakterystyki liczbowej, która zilustruje działalność przedsiębiorstwa oraz pozwoli na ocenę uzyskiwanych wyników - wykrycie i ustalanie czynników wpływających na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych - określenie przewidywanych wyników, na podstawie informacji o stanie czynników wytwórczych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo oraz...
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne obowiązkowe (taki charakter mogą nadać ustawy niektórym zadaniom własnym jednostki samorządu), c) zadania zlecone wynikające z ustaw, d) zadania wynikające z porozumienia z organami administracji rządowej i...
Przedmiot i zakres analizy finansowej - Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana dla potrzeb własnych jak również dla potrzeb odbiorców zewnętrznych. Tylko taka analiza jest cenna, która służy usprawnianiu działalności przedsiębiorstwa. W gospodarce rynkowej zdecydowanie mniejsze znaczenie...


Nowe artykuły: Artykuł 50 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 73 na studia