Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

macierz General Elektric | segmentacja rynku | wykłady z badań marketingowych | cashflow | równowaga budżetowa | etapy analizy strategicznej | ilościowa teoria pieniądza | analiza swot | prognozowanie | TQM | finanse międzynarodowe | strategia promocji |

Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej

Ponad 60 zagadnień omówionych na zasadzie 'pytanie - odpowiedź', a w nich między innymi: zakres zainteresowania historii myśli ekonomicznej, metodologia, Ksenofont, Solon jak reformator gospodarki, Platon i Arystoteles wobec gospodarki, gospodarka wg Homera, chrematystyka, ekonomia antycznego Rzymu, pragmatyzm Katona, reforma braci Grakchów, Warron i jego poglądy, Columella o rolnictwie starożytnego Rzymu, protekcjonizm, teoria pieniądza Mikołaj Oresmusa, myśl ekonomiczna w Średniowieczu, merkantylizm, merkantylistyczna teoria pieniądza, Tomasz z Akwinu, fizjokratyzm, Turgot i jego poglądy, Francois Quesnay, Proudhon, Adam Smith ojciec ekonomii klasycznej i teorii rynku, prawo wartości, David Ricardo i jego poglądy, ekonomia demograficzna Roberta Thomasa Malthusa, Karol Marks, Herman Gossen, rozwój inicjowany, marginalizm, szkoła austriacka, socjaliści utopijni, szkoła matematyczna (lozańska), keynesizm, geneza keynesizmu, monetaryzm, teoria cyklu koniunkturalnego, mnożnik inwestycyjny, stagnacja sekularna, analiza dynamiczna, zasada akceleratora, Johna Kennetha Galbraitha i społeczna obfitość, Schihter, Johnston, Nadler i teoria strukturalnych przemian kapitalizmu, teoria rozwoju gospodarczego Schumpetera, instytucjonalizm, etatyzm w polityce gospodarczej, agraryzm w teorii ekonomii, neoliberalizm (szkoła londyńska i chicagowska). (29 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z historii myśli ekonomicznej #merkantylizm #Adam Smith #cykl koniunkturalny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Historia myśli ekonomicznej

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej pobrały na dysk również:
Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki (Liczba stron: 20)
Merkantylizm w organizacji i zarządzaniu (Liczba stron: 22)
Idea merkantylizmu (Liczba stron: 5)
Historia myśli ekonomicznej - opracowanie (Liczba stron: 25)
Przykładowy test z analizy ekonomicznej (Liczba stron: 6)
Zagadnienia z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Historia myśli ekonomicznej - To nauka o społecznych aspektach gospodarowania. Wyjaśnia kształtowanie się i rozwijanie koncepcji, teorii i poglądów dotyczących życia gospodarczego, stosunków międzyludzkich w zakresie produkcji, podziału i wymiany na przestrzeni całych dziejów ludzkości. Dokonuje krytycznej analizy stosowanych metod dociekań, wykrywanie roli danej...
Składniki procesu emocji - To: 1) Afektywny – istotą jest wartościowanie: przyjemne a przykre, rezultatem jest utrzymanie lub przerwanie kontaktu z danym obiektem (osobą), zdarzeniem w świecie zewnętrznym lub w umyśle. 2) Pobudzeniowy – związany z siłą oddziaływanie obiektów lub zdarzeń, myśli oraz ich ważności, efekt...
Pamięć autobiograficzna - Treści pamięciowe dotyczące własnych myśli, uczuć i zachowań w przeszłości.
Ścieżka ekonomiczna - Obrazuje drogę, jaką przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecznego nabywcy w postaci produktu czy usługi. Jednym ze sposobów definiowania sektora i określania jego atrakcyjności jest wyodrębnienie tego sektora na ścieżce ekonomicznej. Pozwala to wskazać dostawców i nabywców sektora....
Introspekcja - Proces, w którym człowiek spogląda w swoje wnętrze i bada swoje myśli, uczucia i motywy.


Nowe artykuły: Artykuł 91 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 98 przeczytany 688 razy