Top strony
Wyszukiwarka serwisu
DAGMAR | zasada Pareto | wskaźniki płynności finansowej | papiery wartościowe | metody portfelowe | użyteczność krańcowa | analiza pionowa bilansu | motywowanie | wskaźniki du Ponta | organizowanie | doskonalenie kadr | paradoks Giffena |

Zagadnienia na egzamin z marketingu

Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z marketingu, a w nich m.in.: istota marketingu, definicje, orientacja marketingowa i orientacja produkcyjna oraz sprzedażowa, marketing mix, specyfika marketingu usług, elementy otoczenia marketingowego, fazy procesu podejmowania decyzji zakupu i typowe procesy decyzyjne, pojęcie i potrzeba segmentacji rynku, znaczenie cyklu życia produktu dla przedsiębiorcy, sprzedaż, koszty, ceny i zyski w poszczególnych fazach cyklu życia produktu, znak towarowy, opakowania w strategii marketingowej, badania jakim poddawany jest nowy produkt kierowany na rynek, analiza marketingowa, testowanie rynku, cena jako instrument marketingu, problemy przy sformułowaniu polityki cen, warunki i czynniki determinujące cele polityki cen przedsiębiorstwa, konkurencja cenowa, elastyczność cenowa popytu, znaczenie i istotę dystrybucji, różnice między bezpośrednimi i pośrednimi kanałami dystrybucji, pośrednicy w kanałach dystrybucji, dystrybucja ekstensywna, selektywna oraz ekskluzywna i ich zastosowanie, umowa franchisingowa, Just in time, rola promocji, narzędzia polityki promocji, sponsoring, przedmiot i istota badań marketingowych, główne źródła pozyskiwania danych w badaniach marketingowych, misja przedsiębiorstwa, teorię potrzeb według A. Maslowa, analiza odbiorców ABC, strategia konkurencji Portera, matryca wzrostu i udziałów BCG, znaczenie controllingu, koncepcja AIDA w marketingowej strategii sprzedaży, marketing międzynarodowy. (24 strony)

Podobne opracowania: #podstawy marketingu #marketing mix #pięć sił Portera #macierz BCG #wykłady z marketingu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zagadnienia na egzamin z marketingu należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zagadnienia na egzamin z marketingu pobrały na dysk również:
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 16)
Podstawy marketingu (Liczba stron: 22)
Test z marketingu (Liczba stron: 6)
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii (Liczba stron: 10)
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin (Liczba stron: 13)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zbieranie śmietanki - Praktyka oparta na ustalaniu wysokich cen początkowych, przy których uwaga firmy jest skupiona na najzasobniejszych klientach. Jednocześnie, gdy sprzedaż spada obniża ona cenę sięgając po...
Marketing w handlu i usługach - Pierwszy rodzaj marketingu jest powiązany z działalnością przedsiębiorstw handlowych, czyli takich, które trudnią się ściśle rozumianą sprzedażą produktów fizycznych. Analitycznie, marketing w usługach wiąże się...
Proces zarządzania marketingowego - 1. Identyfikacja misji przedsiębiorstwa. 2. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa: - pozycja rynkowa; - silne i słabe strony; - szanse i zagrożenia. 3. Planowanie marketingu: - cele kierunkowe; - ogólne cele; - strategia marketingowa; -...
Marketing a zarządzanie marketingiem - Definicje: 1. Marketing to całość uogólnionej wiedzy na temat zasad, metod i technik dotyczących podejmowanych decyzji i działań w sferze kontaktów firmy, z jej rzeczywistymi i...
Rachunek ekonomiczny - Jest to zespół rachunków niezbędnych do wyboru optymalnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia spośród różnych wariantów, możliwych do zastosowania. Cechy rachunku ekonomicznego to: względność, wariantowość, dualność, kompleksowość. Inaczej: Rachunek...


Nowe artykuły: Artykuł 31 na topie | Zobacz też: Artykuł 64 przeczytany 688 razy