Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prognozowanie i symulacje | wykłady z geografii gospodarczej | stopa bezrobocia | wnioskowanie statystyczne | zarządzanie przez jakość | strategia Portera | finanse publiczne | matematyka finansowa | Bank Światowy | niezależność banku centralnego | płynność finansowa | style zarządzania |

Zagadnienia zarządzania strategicznego

Zbiór omówionych zagadnień z zarządzania strategicznego (ZS), a w nim m.in.: pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina, etapy zarządzania strategicznego, kryteria wyboru strategii, koncepcja ZS, geneza ZS, wpływ globalizacji na kierunki zmian w procesie zarządzania, obszary analizy przedsiębiorstwa (otoczenie demograficzne, ekonomiczne, technologiczne, polityczne), wizja i misja firmy, definicja strategii, cele strategiczne przedsiębiorstwa, proces tworzenia polityki strategicznej, metody analizy strategicznej, analiza swot, metody portfelowe, model konkurencji Portera (pięć sił Portera), macierz BCG, metody scenariuszowe, zasady budowy strategii, procedury zarządzania, definicje strategii wg Mintzberga, strategia dywersyfikacji, Total Quality Management (TQM), proces podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, plan strategiczny (pojęcie i zasady jego sporządzania). (14 stron)

Podobne opracowania: #zarządzanie strategiczne #metody scenariuszowe #model Portera #pięć sił Portera #analiza strategiczna #strategia przedsiębiorstwa


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zagadnienia zarządzania strategicznego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie strategiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zagadnienia zarządzania strategicznego pobrały na dysk również:
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)
Organizacja i zarządzanie - zagadnienia (Liczba stron: 9)
Alianse strategiczne - referat (Liczba stron: 14)
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)
Konkurencja globalna w oparciu o model Portera - referat (Liczba stron: 13)
Marketing i jego elementy (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Geneza zarządzania strategicznego - To: • Lata 60-te: orientacja na podsystem, planowanie długoterminowe. • Lata 70-te: orientacja na system, planowanie strategiczne. • Lata 80-te: orientacja na system, zarządzanie strategiczne. • Lata 90-te: nacechowanie osobowością, obejmowanie systemu orientacją na grupy zainteresowanych, wizja wieloaspektowego, kompleksowego zarządzania strategicznego.
Zarządzanie zintegrowane - Całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie na poszczególnych szczeblach różni się z uwagi na strukturę funkcji (zadań), stopień kompleksowości, jak również kryteria zarządzania.
Cechy zarządzania strategicznego - To: 1. Ustala cele przedsiębiorstwa 2. Strategie 3. Tworzy potencjał efektu i wartości logistyczne 4. Długi horyzont planowania 5. Elastyczność
Planowanie strategiczne w marketingu - element zarządzania, podsystem zarządzania polegający na tworzeniu i utrzymywaniu optymalnych relacji między celami przedsiębiorstwa, jego zasobami, a zmieniającymi się możliwościami powstającymi na rynku. Celem tak rozumianego planowania strategicznego jest modelowanie przedsiębiorstwa oraz obszarów rynkowych jego działalności (produktów), tak aby przynosiły zadowalający...
Zalety i wady planowania strategicznego - To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji • dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji • minimalizacja możliwości popełnienia błędów. Wady planowania strategicznego: • niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów • możliwość podejmowania decyzji na podstawie abstrakcyjnych koncepcji • unikanie ryzykownych decyzji.


Nowe artykuły: Artykuł 8 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 89 przeczytany 688 razy