Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wykłady z zarządzania kadrami - teoria

Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady polityki personalnej, jej podmioty i modele (wady i zalety: model sita, kapitału ludzkiego), czynniki decydujące o wyborze modelu, skuteczna polityka personalna według R. Pascala, planowanie zasobów ludzkich, koszty pracy, plany strategiczne personelu, taktyczne, operacyjne, planowanie strategiczne personelu, misja, strategia personalna i etapy jej opracowania, czynniki kształtujące wielkość zatrudnienia, nowe formy zatrudniania (m.in. praca na czas określony, job – sharing, work – sharing, telepraca), dobór kadr (rekrutacja), metoda klasyfikacji i selekcji, źródła i procedura rekrutacji, techniki rekrutacji, dobór kadr, testy sytuacji roboczej (metoda in-basket), ocenianie pracowników, elementy systemu ocen, kryteria (osobowościowe, behawioralne, kwalifikacyjne, efektywnościowe), determinanty systemów i kryteriów ocen, zasady i procedura oceniania, motywowanie i motywacja, podział (wewnętrzna, zewnętrzna, pozytywna, negatywna), teoria treści (hierarchia potrzeb Maslowa), procesu, wzmocnienia, zasady i narzędzia motywowania, środki przymusu, zachęty, perswazji, bodźce ekonomiczne, prawne, psychologiczne, socjologiczne, doskonalenie i rozwój pracowników, potencjał pracy, cechy samokształcącej się organizacji, rodzaje i formy szkoleń, mentoring i coaching. (27 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z zarządzania kadrami #ocenianie pracowników #motywacja #rekrutacja


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z zarządzania kadrami - teoria należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z zarządzania kadrami pobrały na dysk również:
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat:
Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze, oraz kształtowanie władzy nad kadrami w celu stworzenia, utrzymania i zmian, zdolności kadr do realizacji zadań przedsiębiorstwa - strategii –...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: - planowanie potrzeb kadrowych - dobór wewnętrzny - rekrutacja (dobór zewnętrzny) - kształcenie i rozwój pracowników - ocena efektów pracy - motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest dodatkowo: - wynagradzanie pracowników i kreowanie efektywnej polityki płac - umiejętne rozwiązywanie konfliktów - zawieranie układów zbiorowych pracy
Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik – występuje w przedsiębiorstwach małych, o prostej strukturze organizacyjnej. Właściciel spełnia tutaj wszystkie funkcje w zakresie zarządzania kadrami a więc: dzieli...
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania: analiza sytuacji planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola 3. stopień konkretyzacji decyzji i działań: w odniesieniu do...
Historia (fazy) zarządzania kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano ustalić jaka płaca jest najbardziej motywacyjna. W latach 20-tych (Mayo, Maslow, McGregor) ustalono iż czynnik ludzki jest bardzo istotny w...


Nowe artykuły: Artykuł 62 dla przyszłych biznesmenów | Artykuł 85 przeczytany 688 razy