Top strony
Wyszukiwarka serwisu
eurodystrybucja | budżetowanie kosztów | badanie ankietowe | zadania z mikroekonomii | kierowanie | strategia marketingowa | czynniki wpływające na kurs walutowy | innowacje | zadania ze statystyki | czynności bankowe | transport | metody zarządzania |

Ściąga z zarządzania kadrami

Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały, pojęcia) sposób w sumie ponad 50 zagadnień z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, a w nich m.in.: informacje potrzebne do rozpoczęcia procesu planowania, zagrożenia dla podejścia (metody) sita oraz kapitału ludzkiego, konsekwencje niewłaściwego doboru lub braku prowadzenia polityki kadrowej, główne zadania działu personalnego, cele polityki personalnej w firmie, źródła doboru, dobór zewnętrzny i wewnętrzny, wady i zalety rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, różnica między doborem a rekrutacją oraz naborem a selekcją, typy wywiadów, test in the basket, pozytywne i negatywne strony metody Assessment Center, stress interview, elementy składowe systemu wynagradzania, rozmowa kwalifikacyjna, różnica między rekrutacją a selekcją, rodzaje zdań symulacyjnych, zalety i wady systemu premiowego, wady i zalety premii za wiedzę, różnice między nagrodą a premią, formy płac, zalety płacy czasowej, profil stanowiska, profil kwalifikacji, płaca zadaniowa, korzyści z wytyczania ścieżek kariery, systemy kafeteryjne, dochody odroczone, nowe metody dokształcania i doskonalenia, formularz szkoleniowy, metody oceniania, zarządzanie przez cele, Work Planing and Review, planowanie i analiza pracy, typowe błędy oceniania, błąd halo - effect, zasady zwalniania pracowników. (8 stron po 4 kolumny)
Podobne opracowania: #wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi #zarządzanie kadrami #Assessment Center


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ściąga z zarządzania kadrami należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ściąga z zarządzania kadrami pobrały na dysk również:
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria (Liczba stron: 27)
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)
Zarządzanie wiedzą - referat (Liczba stron: 16)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze, oraz kształtowanie władzy nad kadrami...
Funkcja redystrybucyjna budżetu - Oznacza wtórny podział dochodu narodowego W tej funkcji państwo ściąga do swej dyspozycji część dochodu narodowego i przekazuje go w różnej postaci określonym grupom społecznym...
Regres - To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie także od sprawcy posiadającego ubezpieczenie...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: - planowanie potrzeb kadrowych - dobór wewnętrzny - rekrutacja (dobór zewnętrzny) - kształcenie i rozwój pracowników - ocena efektów pracy - motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest...
Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik – występuje w przedsiębiorstwach małych, o...