Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

proces produkcyjny | inwestycje | mierniki gospodarcze | system motywacyjny | analiza pionowa bilansu | segmentacja rynku | historia myśli ekonomicznej | podstawy psychologii | niezależność banku centralnego | ekonomia matematyczna | marketing wyborczy | udział w rynku |

Zarządzanie kadrami - ściąga

Opracowane zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi a w nich m.in.: kultura organizacyjna, proefektywnościowa, antyefektywnościowa, funkcja personalna, polityka personalna, model sita, kapitału ludzkiego, strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym, planowanie personelu, plan strategiczny, operacyjny, taktyczny, analiza Markova, prognoza popytu na personel, prognoza podaży, wewnętrzny rynek pracy, macierz transakcyjna, księga kadry kierowniczej i sukcesorów, kwalifikacji, produktywność, rekrutacja segmentowa, skcja rekrutacyjna, selekcja, alternatywy rekrutacji i selekcji, system oceny pracowników, funkcja dewaluacyjna systemu ocen, etapy oceny, lościowe standardy pracy, punktowe skale ocen, ocena opisowa, metoda wydarzeń krytycznych, skale behawioralne (Behaviorally Anchored Rating Scales, BARS), zarządzanie przez cele, wynagrodzenia, wartościowanie pracy, metoda rankingowa, klasyfikacja stanowisk, kariera profesjonalna, kształcenie i rozwój, szkolenie, analiza potrzeb, kształcenie internistyczne i eksternistyczne, gry i symulacje, indywidualne planowanie kariery, planowanie karier. (1 strona, 4 kolumny)

Podobne opracowania: #wykłady z zarządzania kadrami #rekrutacja pracowników #selekcja pracowników


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zarządzanie kadrami - ściąga należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zarządzanie kadrami pobrały na dysk również:
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria (Liczba stron: 27)
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Ocena pracowników (Liczba stron: 15)


Krótko, ale na temat:
Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze, oraz kształtowanie władzy nad kadrami w celu stworzenia, utrzymania i zmian, zdolności kadr do realizacji zadań przedsiębiorstwa - strategii –...
Istota procesu kadrowego - Sprawne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie wymaga klarownego podziału zadań i kompetencji między uczestnikami tego procesu. Niezbędne jest wskazanie na to czym jest proces kadrowy, jakie etapy on obejmuje i jakie podmioty w nim uczestniczą. Proces kadrowy można zdefiniować jako zespól...
Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik – występuje w przedsiębiorstwach małych, o prostej strukturze organizacyjnej. Właściciel spełnia tutaj wszystkie funkcje w zakresie zarządzania kadrami a więc: dzieli...
Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie kadrami - ZZL odróżnieniu od ZP podejmuje: - czynności związane z różnymi aspektami stosunków pracowników z organizacją, co połączone jest z akcentowaniem nadrzędności zasady efektywności ekonomicznej; - nacisk kładzie się na stworzenie zintegrowanych mechanizmów łączących cele pracowników z celami organizacji; - wyszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów...
Rozwój zarządzania kadrami - etapy rozwoju - Do niedawna poszukiwano dobrych wykonawców a obecnie profesjonalistów o szczególnych cechach osobowości i charakteru, kreatywnych, skłonnych do podejmowania sensownego ryzyka. Zmienia się zakres charakteru kierowania tym potencjałem społecznym. Wcześniej było nastawione na administrowanie zasobami ludzkimi (wyznaczano normy, wypłacano wynagrodzenie). Obecne te...


Nowe artykuły: Artykuł 68 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 97 przeczytany 688 razy