Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

elastyczność podaży | style kierowania | rodzaje strategii | makroekonomia | podstawy psychologii | TQM | równowaga konsumenta | Customer Care | zarządzanie kadrami | globalizacja | wykłady z makroekonomii | cashflow |

Zarządzanie marketingowe - opracowanie

Skład opracowania - podstawowe definicje, podziały, schematy, a w nich m.in: przedsiębiorstwo, geneza koncepcji marketingowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, reguły marketingowe, zarządzanie marketingowe w ujęciu klasycznym wg Kotlera, przewaga konkurencyjna, proces zarządzania marketingowego (schemat), analiza rynku, segmentacja, cechy wyodrębniające segment, kryteria ocen segmentów, analiza konkurentów wg Portera, mapa grup strategicznych, metoda PEST, analiza zasobów, cykl życia produktu, 6 typów produktów wg P. F. Druckera, macierz BCG, dojne krowy, psy, gwiazdy, znaki zapytania, idealna struktura asortymentowa firmy, zalety i wady macierzy BCG, wieloczynnikowy model portfolio (macierz General Elektric), czynniki wpływające na atrakcyjność rynku i pozycję konkurencyjną, strategia maxi-maxi, mini-maxi, mini-mini, maxi-mini, proces formułowania strategii organizacji za pomocą analizy SWOT, macierz Ansoffa, strategia penetracji rynka, rozwoju rynku, dywersyfikacji, rozwoju produktu, modernizacji, technologicznej modyfikacji, imitacji, bezwzględnie nowego produktu. (20 stron)

Podobne opracowania: #zarządzanie marketingowe #cykl życia produktu #macierz BCG #macierz General Elektric


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zarządzanie marketingowe - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zarządzanie marketingowe pobrały na dysk również:
Strategiczne zarządzanie marketingowe - referat (Liczba stron: 30)
Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU (Liczba stron: 10)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości (Liczba stron: 16)
Badania marketingowe - Lotto (projekt) (Liczba stron: 18)
Badania marketingowe dotyczące zainteresowań muzycznych (Liczba stron: 28)
Istota badań rynkowych i marketingowych - praca (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Zarządzanie marketingowe - jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji, dystrybucji towarów, usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Jest to marketing jako rynkowo zorientowana koncepcja zarządzania przedsiębiorstwa. Całość zagadnień merytorycznych wiążących się z...
Zarządzanie marketingowe na poziomie centrali - To: - określenie misji przedsiębiorstwa - identyfikacja SJB - analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa - formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa - organizacja zarządzania marketingiem - strategiczna kontrola marketingu
Formuła 4i - To: – informacje - zdobywanie i przetwarzanie informacji w celu wykorzystania dla podejmowania decyzji marketingowych przy wykorzystaniu wszystkich możliwości technologicznych - innowacje - konkretyzacja i rozszerzanie programu działania dostawców w formie nowych usług i produktów, co wpływa w sposób decydujący na...
Zarządzanie marketingiem - Sposób zarządzania oparty na ogólnej filozofii marketingu jako działalności zmierzającej do osiągnięcia własnych celów przez aktywne kształtowanie rynku jak najlepsze zaspakajanie potrzeb klientów. Zarządzanie marketingowe wymaga zwłaszcza: 1 dokonania wyboru lub określenia potencjalnych nabywców i rodzaju zaspakajanych potrzeb 2 szczegółowego...
Geneza i rozwój zarządzania strategicznego - Wyróżniamy: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja w małych seriach. Orientacja przedsiębiorcza. Zarządzanie przez doświadczenie. Otoczenie o niskim stopniu przewidywalności. 2.Otoczenie spokojne -zestrukturalizowane: (1800-1930). Produkcja standardowa,...


Nowe artykuły: Artykuł 34 na studia | Zobacz też: Artykuł 89 przeczytany 688 razy