Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

IRR | przykładowy model ekonometryczny | niezależność banku centralnego | stopień dźwigni finansowej | historia gospodarcza | kontrakty terminowe | wskaźniki finansowe | negocjacje w biznesie | teoria procesu | fazy cyklu koniunkturalnego | proces rekturacyjny | magazyn |

Zarządzanie przez cele - referat

Skład pracy: definicja i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi, cele i zasady zzl, modelu cyklu ZZL opracowany przez Tichyego, Fombruna i Devannę, zarządzanie przez cele jako jedna z metod oceny pracowników, zarządzanie oparte na kompetencjach, nastawione na rezultaty, koncepcja kompetencji jako zdolności do wykorzystania wiedzy w nowych sytuacjach zawodowych, elementy i rodzaje oraz metody skutecznej oceny kompetencji (wraz z modelem profilowania), cykl zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. (22 strony)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #zarządzanie przez cele #metody zarządzania


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zarządzanie przez cele - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zarządzanie przez cele pobrały na dysk również:
TQM - praca (Liczba stron: 24)
Organizacja i zarządzanie - zagadnienia (Liczba stron: 9)
Analiza FMEA - praca (Liczba stron: 14)
Public relations - opracowanie (Liczba stron: 22)
Analiza FMEA i diagram Ishikawy (Liczba stron: 2)
Bankowość elektroniczna (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Zarządzanie przez cele - istota - Określenie zarządzanie przez cele zostało spopularyzowane jako jeden ze sposobów planowania przez Petera Druckera w 1954r. w jego książce 'The Practice of Management' (Praktyka zarządzania). Od tego czasu zarządzanie przez cele wywołało wiele dyskusji, ocen i badań. Opracowano dużo podobnych...
Zarządzanie przez cele - Management By Objectives - Oparte jest na zasadzie wspólnego wytaczania celów na każdym stanowisku pracy przez osobę zajmującą to stanowisko i jej bezpośredniego przełożonego. Ocena polega na kontroli, czy i w jakim stopniu ustalone cele zostały zrealizowane.
Cele biznes planu - W każdym biznes planie najważniejszy jest cel. Cel określa użyteczność finalną podejmowanych działań, które są treścią planu. Cele można podzielić na: - cele strategiczne - cele taktyczne - cele operacyjne Cele strategiczne – to cele długoterminowe o charakterze rozwojowym (np.: poszerzenie sieci handlowej, stworzenie bazy...
Zarządzanie w podmiotach gospodarczych - Przez organizację pracy osiąga się wyznaczone cele w sposób optymalnie efektywny. Wytyczną do osiągnięcia tego jest zarządzanie (kierowanie) w sposób zorganizowany. Realizacja tego zamierzenia następuje w 5 etapach: - uświadomienie celu (sprecyzowanie celu i zapoznaniu z nimi wykonawców. Musi to być...
Zarządzanie strategiczne - Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji. Proces strategicznego zarządzania jest sposobem w jaki stratedzy określają cele i podejmują decyzje strategiczne.


Nowe artykuły: Artykuł 35 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 91 na studia