Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

unia monetarna | prywatyzacja przedsiębiorstw | badania w psychologii | TQM | zarządzanie kadrami | system walutowy | próba | model ekonomiczny | unia europejska | macierz GE | konflikt | zarządzanie logistyką |

Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym

Skład opracowania: niepewność - interpretacja i czynniki kształtujące, istota ryzyka jako kategoria ekonomiczna, podejście niemieckie i amerykańskie, podejście dynamiczne i badawcze, związki (zależności) między stanem ryzyka a niepewnością, gotowość banku komercyjnego do podejmowania ryzyka kredytowego. (14 stron)

Podobne opracowania: #ryzyko kredytowe #zarządzanie ryzykiem #ryzyko bankowe


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ryzyko kredytowe pobrały na dysk również:
Ryzyko bankowe (Liczba stron: 7)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (Liczba stron: 18)
Controlling bankowy (Liczba stron: 11)
Analiza ryzyka - referat (Liczba stron: 16)
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)


Krótko, ale na temat:
Ryzyko kredytowe banku - Jest najbardziej charakterystyczne dla banków, bo udzielanie kredytów należy do ich podstawowej działalności. Występuje aktywne i pasywne ryzyko kredytowe. - Aktywne ryzyko polega na zagrożeniu terminowych spłat przez kredytobiorców, przypadających rat kredytów i odsetek, a nawet na zagrożeniu zwrotu całej pożyczonej...
Ryzyko kredytowe - To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank ponosi stratę, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z jej spłaty, a zabezpieczenie pożyczki nie jest dostateczne. Ryzyko kredytowe ma szeroki wymiar zarówno w aspekcie przestrzennym, jak...
Rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego - To: - ryzyko operacyjne – wiąże się z udziałem kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa; im wyższy udział kapitału obcego tym trudniej go przedsiębiorstwu spłacić, - ryzyko stopy procentowej – związane ze zmianą stopy procentowej, - ryzyko terminu wykupu – im dłuższy okres...
Ryzyko wewnętrzne - Inaczej niesystematyczne obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy. W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się: - ryzyko niedotrzymania warunków - ryzyko zarządzania -...
Ryzyko specyficzne - Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy. W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się: - ryzyko niedotrzymania...


Nowe artykuły: Artykuł 26 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 36 na topie