Top strony
Wyszukiwarka serwisu
polityka monetarna | rachunkowość | prywatyzacja kapitałowa | macierz GE | analiza rynku | źródła finansowania przedsiębiorstwa | pomiar ryzyka | transformacja systemowa w Polsce | fuzje i przejęcia | struktura organizacyjna firmy | proces rekturacyjny | zarządzanie |

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Skład pracy: definicja zmiany organizacyjnej, charakter zmian, siły działające na rzecz zmian, zmiana planowana i dostosowawcza, zarządzanie zmianami w organizacjach, kroki w procesie zmian (wraz ze schematem), model Kurta Lewina, przyczyny oporu stawianego zmianom, przezwyciężenie oporu, analiza pola siłowego na przykładzie zamknięcia zakładu, obszary zmian w organizacji (zmiana strategii, struktury i projekty organizacji, techniki i operacji, ludzi), doskonalenie organizacji, techniki doskonalenia organizacji oraz jej ożywienie, siatka przywództwa. (15 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #zarządzanie zmianami #model Kurta Lewina #podstawy zarządzania


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zarządzanie zmianami organizacyjnymi pobrały na dysk również:
Menedżer w roli lidera zmian (Liczba stron: 19)
Koszty w rachunkowości (Liczba stron: 43)
Rodzaje konfliktów w organizacji (Liczba stron: 3)
Struktura organizacyjna firmy (Liczba stron: 17)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)
Wykłady z mikroekonomii (Liczba stron: 25)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
17 kompetencji przywództwa - Przywództwo można zdefiniować w ramach 17tu kompetencji. Podczas analizowania i grupowania 1871 zdarzeń, badacze utworzyli ponad 120 kategorii zachowań. Zostały one następująco pogrupowane: 1) ustalenie wspólnej...
Prawo popytu rynkowego - Wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsza się, ceteris paribus, popyt na ten produkt, natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt wzrasta. Między zmianami ceny i zmianami popytu...
5 definicji zarządzania wg Petera Druckera - Peter Drucker to autor pięciu definicji zarządzania, które brzmią następująco: 1) Zarządzanie we współczesnym wydaniu polega na osiąganiu osiąganiu wspólnych, prostych, jasnych celów i poszukiwaniu misji...
Produkcja - Polega na kombinowaniu (łączeniu) określonych nakładów (czynników produkcyjnych ) w celu osiągnięcia efektu w postaci wytworzonych produktów lub usług. Zależność między wielkością produkcji a rozmiarem...
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania:...


Nowe artykuły: Artykuł 18 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 26 dla przyszłych biznesmenów