Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wartość przyszła | ryzyko w zarządzaniu | marketing sportowy | komunikacja społeczna | konflikt w organizacji | niezależność banku centralnego | prekursorzy socjologii | czynności bankowe | organizacja wirtualna | wykłady z geografii gospodarczej | negocjacje w biznesie | etapy badań marketingowych |

Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca

Skład pracy: definicja i cele zarządzania zasobami ludzkimi, system motywacyjny w przedsiębiorstwie (potrzeby ludzkie, bodźce, hierarchia potrzeb A. Maslowa), teoria ERG C.P. Alderfera (E - existence, R - reletendes, G — growth), dynamika potrzeb w miarę rozwoju osobowości (schemat), system motywowania i jego atrybuty, rodzaje bodźców (bodźce ekonomiczne, pozaekonomiczne), teoria ustalania celów, podejście japońskie, teoria wzmocnienia, motywacja pozytywna i negatywna, instrumenty kadrowe - planowanie zasobów ludzkich, planowana liczba pracowników danej grupy (PLP - wzór), nabór pracowników, wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy, alternatywy naboru (rekrutacji), szkolenia i doskonalenie pracowników, ocena jakości i efektywności pracy, awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie, płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego, system wynagradzania, formy płac, elementarne formy płac, formy płac uzupełniających, płaca zadaniowa, prowizyjne formy wynagradzania, wynagrodzenie zespołowe. (26 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #cele zarządzania #motywacja #system motywacyjny #rekrutacja #selekcja #płace


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zarządzanie zasobami ludzkimi pobrały na dysk również:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Liczba stron: 6)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat (Liczba stron: 20)
Zarządzanie przez cele - referat (Liczba stron: 22)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)


Krótko, ale na temat:
Human resource management - Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. Zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda zarządzania zatrudnieniem, zmierzająca do uzyskania...
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - To działalność o charakterze regulacyjnym, ukierunkowana na efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym. Analiza istoty, znaczenia, kontekstu i strategicznych aspektów międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi stanowi podstawę dalszych rozważań obejmujących: kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami...
Przyczyny wzrostu znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi - To: - w nowoczesnym przedsiębiorstwie koszty pracy są wysokie, stanowiące znaczny udział w łącznych kosztach działalności - zarządzanie zasobami pracy ma wpływ na produktywność, co oddziałuje na konkurencyjność przedsiębiorstwa - ludzie (zasoby pracy) zatrudnieni w przedsiębiorstwie generują innowacje, które mają podstawowe znaczenie dla...
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Przy wykorzystaniu odpowiednich systemów motywacyjnych umożliwi przyjęcie do firmy najlepszej kadry. Jej systematyczne szkolenie, promowanie oraz wykorzystanie w strukturach organizacyjnych pozwoli efektywnie kreować najlepsze z funkcjonujących systemów zarządzania.
Istota zarządzania zasobami ludzkimi - Zarządzanie zasobami ludzkimi to wszelkie działania organizacji nastawione na przyciąganie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej. Trzeba pamiętać, że gospodarowanie zasobami ludzkimi odbywa się w ciągle zmieniającym się otoczeniu, dla którego szczególnie ważne są: - strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi: niewłaściwe...


Nowe artykuły: Artykuł 40 na studia | Zobacz też: Artykuł 71 na topie