Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
marka produktu | style zarządzania | cykl koniunkturalny | metoda Hellwiga | model ekonomiczny | bilans płatniczy | test Durbina–Watsona | zarządzanie ryzykiem |

GATT


  • GATT i WTO - Skład opracowania: geneza, rola, cele i znaczenie GATT (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu), płaszczyzna instytucjonalna, zakres działalności...
    Liczba stron: 13

  • GATT - referat - Skład pracy: geneza i funkcjonowanie GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu),...
    Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

  • Powstanie GATT - Światowy system liberalizacji handlu oparty na współpracy wielostronnej, powstał na konferencji Hawanie w 1947 roku, kiedy to 21 państw ustaliło tekst Układu ogólnego w sprawie... (0.7 stron A4)
  • WTO - W dniu 15 kwietnia 1994 roku w Marakeszu (Maroko) odbyło się spotkanie kończące rokowania Rundy Urugwajskiej. Tego dnia sygnowano Umowę z Marakeszu o Ustanowieniu Światowej... (0.8 stron A4)
  • CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką Węgier wynegocjowana z inicjatywy Polski w roku 1991. Została ona... (2.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii