Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
dochody gminy | WIBOR | prawa Gossena | łączenie przedsiębiorstw | zarządzanie przez jakość | CEFTA | analiza branży | kurs walutowy |

Restrukturyzacja


 • Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja restrukturyzacji, restrukturyzacja operacyjne (nabycie firmy, sprzedaż wydzielonych części), organizacyjna, definicje - struktura, strategia, systemy, style działania, personel,...
  Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa - rodzaje i obszary zmian - Skład pracy: rodzaje restrukturyzacji (restrukturyzacja kreatywna - rozwojowa, antycypacyjna, dostosowawcza, naprawcza), cechy restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej oraz podejmowane przedsięwzięcia (cele)...
  Liczba stron: 24 - ✅Przypisy

 • Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw - W skład tego opracowania wchodzą takie zagadnienia jak m.in.: istota (definicja) outsourcingu, warianty przedsięwzięć restrukturyzacyjnych związanych z optymalizacją zakresu funkcji...
  Liczba stron: 16

 • Skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw - Skład pracy: definicja restrukturyzacji, tło historyczne oraz polityczne uwarunkowania reform (Okrągły Stół - 4 czerwca 1989 r., Sejm Kontraktowy), sytuacja...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Bilans płatniczy - referat - Skład pracy: handel zagraniczny i jego przyczyny, elementy, teorie i zakres handlu zagranicznego, rodzaje polityki państwa wobec handlu, przejawy polityki...
  Liczba stron: 27 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Restrukturyzacja kreatywna - Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu. (0.1 stron A4)
 • Restrukturyzacja rozwojowa - To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów produkcji. 3. Nowe kontakty handlowe. 4. Zdobycie nowych rynków zbytu. 5. Postęp techniczny i technologiczny. 6. Postęp organizacyjny. 7. Inne działania o charakterze rozwojowym. (0.1 stron A4)
 • Restrukturyzacja antycypacyjna - Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana realnie zajdzie w otoczeniu, przedsiębiorstwo będzie gotowe do działania w... (0.1 stron A4)
 • Restrukturyzacja a prywatyzacja - Istnieje wąskie i szerokie pojęcie terminu restrukturyzacja. W rozumieniu wąskim, dość popularnym w literaturze zachodniej, restrukturyzację (restructuring) traktuje się odrębnie w stosunku do prywatyzacji (privatization).... (0.7 stron A4)
 • Prywatyzacja i restrukturyzacja usług komunalnych - Prywatyzacja to proces przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, przekształcenia gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną, ograniczenia roli państwa w gospodarce. Restrukturyzacja to proces dostosowujący „organizację” do warunków... (1.1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii