Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wynagradzanie | logistyka w przedsiębiorstwie | doskonalenie kadr | podstawy logistyki | cykl życia projektu | dochody i wydatki JST | fazy cyklu koniunkturalnego | teoria potrzeb |

Promotion mix


 • Reklama jako istotne narzędzie promocji w przedsiębiorstwie - Elementy składowe tej ciekawej pracy to m.in.: komunikowanie się firmy z konsumentem, definicja komunikowania i jego 7 wymiarów, definicja promocji,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Promocja jako element marketingu - Skład pracy: definicja promocji, jej funkcje, instrumenty promotion-mix, promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorców z rynkiem, kształtowanie programu promocyjnego, adresaci...
  Liczba stron: 30 - ✅Przypisy

 • Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - Skład opracowania: definicja marketingu mix, istota, strategia marketingowa 4P McCarthy'ego (produkt, cena, dystrybucja, promocja), marketing mix w usługach - 7P,...
  Liczba stron: 3

 • Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu - Skład opracowania: definicja marketingu i marketingu mix, charakterystyka 4P (product, price, place, promotion), omówienie elementów marketingu mix stosowanych w konkretnych...
  Liczba stron: 6

 • Marketing mix - referat - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix: na wstępie znajduje się definicja oraz schemat, na którym przedstawiona jest formuła 4P (product,...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia

 • Promocja - referat - Skład pracy: definicja promocji, komunikacja marketingowa, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem (+ schemat), składniki promocji marketingowej (reklama i jej rodzaje,...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia

 • Czym jest marketing? - Referat, w którym ujęto elementy takie jak: warunki istnienia i składowe marketingu (polityka cenowa, produktu, dystrybucji, komunikacji), identyfikacja i zaspokajanie...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Sponsoring sportowy - Skład pracy: definicja, cele i rodzaje sponsoringu oraz ich charakterystyka (finansowy, rzeczowy, usługowy, osobowy, instytucjonalny, projektowy, wyłączny, ko-sponsoring, imienny, emblematowy,...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Bancassurance - prezentacja - Prezentacja z bankowości o temacie Bancassurance przygotowana została w programie Power Point. W jej skład wchodzą m.in. takie zagadnienia jak:...
  Liczba stron: 16

 • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
  Liczba stron: 22

 • Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku docelowego, cele reklamy, wybór mediów (w tym schemat mediów głównych...
  Liczba stron: 16

 • Marketing mix na przykładzie firmy Reckitt Benckiser - Za przykład posłużyła spółka działająca na rynku międzynarodowym, również w Polsce, gdzie przejęła zakłady Pollena. Funkcjonuje ona w 3 branżach:...
  Liczba stron: 40 - ✅Bibliografia ✅Przypisy 💎Premium

Krótkie informacje z Kompendium

 • Sales promotion czyli promocja sprzedaży - Sales promotion (promocja sprzedaży) to strategia marketingowa, która ma na celu stymulowanie krótkoterminowej sprzedaży poprzez zwiększenie świadomości klientów, zachęcanie do zakupu produktów lub usług oraz... (0.9 stron A4)
 • Promotion mix w marketingu - Promocja jako integralna część marketingu mix sama również tworzy kompozycję określaną jako promotion mix, w której dominujące znaczenie mają następujące grupy instrumentów: 1. reklama 2. marketing bezpośredni... (0.8 stron A4)
 • Promotion-mix - To złożona kompozycja środków o zróżnicowanych funkcjach i rożnej strukturze wewnętrznej wykorzystywana w polityce komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, w której dominujące znaczenie posiadają cztery... (0.2 stron A4)
 • Instrumenty marketingowe - Wśród rozmaitych prób przedstawienie typowej struktury marketingu-mix największą popularność zyskała tzw. koncepcja czterech P (4P): 1. product – produkt i jego bezpośrednie wyposażenie 2. price – cena 3.... (0.2 stron A4)
 • Cross-promotion - Czyli działania dwóch lub kilku przedsiębiorstw, które sponsorując wydarzenie sportowe wspólnie prowadzą działania promocyjne realizują własne cele marketingowe. Współpracujący ze sobą sponsorzy najczęściej zainteresowani są... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii