Top strony
Wyszukiwarka serwisu
podstawy logistyki | siatka kierownicza | Bretton Woods | proces dystrybucji | wykłady z ekonometrii | finanse publiczne | globalizacja przedsiębiorstw | analiza wrażliwości | podstawy zarządzania zasobami ludzkimi | analiza kosztów | analiza mikroekonomiczna | przykładowa ankieta |

Traktat z Maastricht


  • Europejski system walutowy - Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego Systemu Walutowego, 'wąż w tunelu', Bretton Woods, Europejska Jednostka Walutowa - ECU, mechanizm kształtowania...
    Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna - Skład pracy: tożsamość monetarna, kształt europejskiej tożsamości monetarnej przed Traktatem z Maastricht, Bretton Woods, Plan Wernera, Traktat Bazylejski, Europejski System...
    Liczba stron: 19 - ✅Przypisy