Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wykłady z bankowości | krzywa Laffera | WIBOR | historia myśli gospodarczej | model ekonometryczny | finanse publiczne | negocjacje w biznesie | badania ankietowe | analiza space | rachunek kosztów | globalizacja | kompetencje pracownika |

Traktat z Maastricht


  • Europejski system walutowy - Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego Systemu Walutowego, 'wąż w tunelu', Bretton Woods, Europejska Jednostka Walutowa - ECU, mechanizm kształtowania...
    Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna - Skład pracy: tożsamość monetarna, kształt europejskiej tożsamości monetarnej przed Traktatem z Maastricht, Bretton Woods, Plan Wernera, Traktat Bazylejski, Europejski System...
    Liczba stron: 19 - ✅PrzypisyNowe artykuły: Artykuł 14 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 51 na topie