Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
ekonometria | system finansowy państwa | struktura organizacyjna firmy | analiza wrażliwości | plan strategiczny | rynek kapitałowy | bezrobocie | kapitał obrotowy |

Traktat z Maastricht


 • Europejski system walutowy - Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego Systemu Walutowego, 'wąż w tunelu', Bretton Woods, Europejska Jednostka Walutowa - ECU, mechanizm kształtowania...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna - Skład pracy: tożsamość monetarna, kształt europejskiej tożsamości monetarnej przed Traktatem z Maastricht, Bretton Woods, Plan Wernera, Traktat Bazylejski, Europejski System...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Kryteria z Maastricht - Najważniejsze decyzje zapadły podczas szczytu przywódców UE w Maastricht 12 grudnia 1991 roku. Zawarty wówczas traktat o powstaniu Unii Europejskiej zakładał powołanie wspólnej waluty najwcześniej... (0.4 stron A4)
 • Czym jest Euro - Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii... (0.6 stron A4)
 • Czy jest Euro - Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii... (1 stron A4)
 • GATT - W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade). Jest to wielostronny traktat zawierający kodeks... (0.6 stron A4)
 • Co wpływa na kurs Euro - Jedynym podmiotem uprawnionym do emisji euro jest bank centralny UGW - Europejski System Banków Centralnych (ESBC), który został ukształtowany na wzór banku centralnego Niemiec, Bundesbanku.... (2.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii