Top strony
Wyszukiwarka serwisu
unia monetarna | marketing | studium przypadku | strategia marketingowa | kwestionariusz | analiza FMEA | plan promocji | przykładowy plan marketingowy | doskonalenie pracowników | gospodarka rynkowa | próba | linia budżetowa |

Traktat z Maastricht


  • Europejski system walutowy - Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego Systemu Walutowego, 'wąż w tunelu', Bretton Woods, Europejska Jednostka Walutowa - ECU, mechanizm kształtowania...
    Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

  • Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna - Skład pracy: tożsamość monetarna, kształt europejskiej tożsamości monetarnej przed Traktatem z Maastricht, Bretton Woods, Plan Wernera, Traktat Bazylejski, Europejski System...
    Liczba stron: 19 - ✅Przypisy