Top strony
Wyszukiwarka serwisu
eurodystrybucja | strategia produktu | zasada Pareto | elasyczność | koszty zmienne | komunikacja w przedsiębiorstwie | dźwignia finansowa | czynniki wpływające na kurs walutowy | lean management | znaczenie motywacji | biznes plan | zarządzanie produkacją |

Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga)

Bardzo obszerna ściąga z finansów publicznych, a w niej między innymi: pojęcie sektora publicznego i finansów publicznych, przedsiębiorstwa publiczne, funkcje FP (funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna), pojęcie oraz instrumenty realizacji polityki fiskalnej, pojęcie i rodzaje wydatków oraz dochodów publicznych, komercyjne przedsiębiorstwa publiczne, rola FP w polityce socjalnej, opiekuńcza funkcja państwa a dobra publiczne, struktura systemu finansów publicznych, gospodarka finansowa, zasada jedności, finanse państwa a finanse samorządu terytorialnego, pionowy podział zadań i wydatków oraz dochodów publicznych, zasilanie zewnętrzne budżetów samorządowych, dotacje celowe jako instrument polityki regionalnej państwa, redystrybucja pozioma, perspektywy finansów JST w Polsce na tle standardów UE, jedność FP a fundusze parabudżetowe, zasada szczegółowości oraz równowagi finansowo - budżetowej, dług publiczny (rodzaje, struktura, zagrożenia), daniny publiczne (pojęcie, rodzaje, znaczenie), kryteria klasyfikacji podatków, pojecie, zalety i wady podatków bezpośrednich i pośrednich, proces harmonizacji systemów podatkowych w Unii Europejskiej, reforma polskiego systemu podatkowego w okresie transformacji ustrojowej, komercyjna działalność gmin. (15 stron)
Podobne opracowania: #wykłady z finansów publicznych #instrumenty polityki fiskalnej #wydatki publiczne #dochody publiczne


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Finanse publiczne pobrały na dysk również:
Budżet państwa - referat (Liczba stron: 6)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)
Wydatki publiczne (Liczba stron: 17)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 7)
Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce (Liczba stron: 19)
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Finanse publiczne - To zjawiska i procesy, dotyczące funduszy publicznych – budżetu państwa, budżetu gminy, funduszu zabezpieczeń społecznych i innych funduszy publicznych. Najogólniej możemy ująć, iż finanse publiczne to...
Finanse a finanse publiczne - czym są - Finanse to proces gromadzenia i rozdysponowania środków pieniężnych na określone cele przez podmioty sektora publicznego i prywatnego. Potocznie finanse rozumiane są jako zasób środków pieniężnych...
Do sektora finansów publicznych zalicza się - Takie oto organy: - organy władzy publicznej i podlegające im jednostki organizacyjne; - państwowe osoby prawne oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nie objęte KRS, których działalność jest...
Funkcja alokacyjna finansów publicznych - Istota funkcji alokacyjnej polega na tym, że finanse publiczne są narzędziem alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Alokacja zasobów dokonuje się w związku z dwojakiego rodzaju...
Zasada równowagi budżetowej - Zasada ta określa, iż wydatki powinny znajdować swoje pokrycie w dochodach, jednak tak rozumiana dosłownie prawie nigdy nie jest respektowana. Najczęściej występują odchylenia od stanu...