Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
znaczenie motywacji | metody projekcyjne | cenowa elastyczność popytu | transport | geografia ekonomiczna | produkt narodowy netto | analiza strategiczna | metody portfelowe |

Algorytm transportowy


 • Zadania transportowe - badania operacyjne - Skład opracowania: metody optymalizacji kosztów transportu (zadania transportowe) - twierdzenia, definicje, wzory; twierdzenie o istnieniu dopuszczalnego planu, randze macierzy, podstawowy...
  Liczba stron: 6

 • Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki, łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego, pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka, podstawowe...
  Liczba stron: 5

 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Skład opracowania: istota analizy wskaźnikowej, płynność finansowa (wskaźnik bieżącej płynności, szybkiej, wypłacalności gotówkowej, natychmiastowej wypłacalności), rotacja (obrotowość) zapasów, ocena stopnia...
  Liczba stron: 16

 • Transport i spedycja międzynarodowa - Skład opracowania: definicja transportu i klasyfikacja, cechy poszczególnych gałęzi transportu, koszty i ich mierniki (wzory - wskaźnik gotowości technicznej, średnia...
  Liczba stron: 12

 • Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi - Skład pracy: założenia tradycyjnego podejścia w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi (w tym schemat), założenia kontrolingowego systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi, obszar wyboru...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia

 • Ocena kondycji finansowej firmy - Praca teoretyczna, która omawia: zakres i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, stosowane metody, rachunek odsetkowy i wzór na obliczenie odsetek, dyskonto...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Algorytm genetyczny - w ocenie zdolności kredytowej Credit Scoring - Funkcjonowanie systemu opiera się na ideach genetyki i naturalnej selekcji. Zapożycza koncepcje ewolucji naturalnej, stosując je do rozwiązywanego problemu. Algorytm genetyczny nie bazuje na jednym... (0.1 stron A4)
 • Drzewo klasyfikacyjne - algorytm RP - Drzewo klasyfikacyjne to algorytm uczenia maszynowego, który służy do budowy modelu predykcyjnego. Algorytm ten działa na zasadzie klasyfikacji, co oznacza, że przyporządkowuje obiektom (np. dokumentom,... (1.7 stron A4)
 • Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC: Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji zapasów Posortować wartości rozchodów od największej do najmniejszej. Zsumować wartości... (0.2 stron A4)
 • Modele scoringowe - To: analiza dyskryminacjyjna, analiza regresji (regresja liniowa i logistyczna), programowanie matematyczne, sieć neuronowa, systemy eksperckie, drzewo klasyfikacyjne (algorytm RP), metoda 'najbliższego sąsiedztwa', algorytmy genetyczne. (0.1 stron A4)
 • Metoda kosztów zastąpienia w wycenie nieruchomości - Metoda kosztów zastąpienia polega na oszacowaniu kosztów (nakładów) zastąpienia części składowych gruntu obiektami o tej samej funkcji, jaką spełniają obiekty, których wartość określa się, ale... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii