Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
karty płatnicze | tożsamość monetarna | wprowadzenie nowego produktu na rynek | badania w psychologii | six sigma | rozliczenia gotówkowe | zadania z rozwiązaniami | koszty stałe |

Perswazja


 • Reklama jako istotne narzędzie promocji w przedsiębiorstwie - Elementy składowe tej ciekawej pracy to m.in.: komunikowanie się firmy z konsumentem, definicja komunikowania i jego 7 wymiarów, definicja promocji,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Psychologia reklamy - referat - Skład pracy: siła emocji w reklamie, znaczenie emocji pozytywnych, reklama ukryta, rola emocji negatywnych, metoda 'przed i po', dziecko, zwierzęta,...
  Liczba stron: 30 - ✅Bibliografia

 • Psychologia reklamy - opracowanie - Skład opracowania: czynniki wpływające na zachowanie się konsumenta jako odbiorcy reklamy, rodzaje psychologii w odniesieniu do człowieka, koncepcja psychologiczna, psychoanalityczna,...
  Liczba stron: 14

 • Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka personalna - jej cechy, zasady i cele, funkcje i etapy rozwoju zarządzania kadrami, zasady...
  Liczba stron: 27

 • Wykłady z bankowości - opracowanie - Kolejna porcja definicja i zagadnień: pieniądz i jego funkcje wraz z wyjaśnieniem (miernik wartości, środek cyrkulacji, środek płatniczy - pieniądz...
  Liczba stron: 30

Krótkie informacje z Kompendium

 • Narzędzia motywowania - To: I PODZIAŁ: 1. Środki przymusu: nakazy i zakazy polecenia służbowe zalecenia: nie są obowiązkowe 2. Środki zachęty: środki pobudzenia systemowego: stosuje się je, by wyrobić poczucie dumy... (0.6 stron A4)
 • Metody wywierania wpływu na ludzi - To: perswazja - (łac. persuasion) to przekonywanie z przytoczeniem argumentów popierających słuszność zdania, natomiast perswadować (łac. persuadeo) to tłumaczyć co komu, przekonywać kogo o czym,... (0.3 stron A4)
 • Motywatory w zarządzaniu - Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów): 1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem imperatywności wynikającej z zagrożenia sankcją. Zakładają podporządkowanie zachowań motywowanego interesom... (0.5 stron A4)
 • Co to jest reklama - Reklama najczęściej bywa przedstawiana jako komunikat, który ma za zadanie zwiększyć popyt, a w konsekwencji sprzedaż określonego produktu. Ta prosta i okrągła definicja tak naprawdę... (0.6 stron A4)
 • Istota reklamy - Z psychologicznego punktu widzenia przekaz reklamy polega na takim kształtowaniu informacji aby wykorzystując wiedzę o psychice i cechach odbiorcy można było wpływać na jego zachowanie... (0.8 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii