Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
slogan | rekrutacja pracowników | franczyza | programowanie liniowe | pareto | prezentacje z analizy finansowej | lean management | monetaryzm |

Korporacje transnarodowe


 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe - Skład pracy: przyczyny powstania i rozwoju korporacji transnarodowych, czynniki wpływające na decyzje o internacjonalizacji produkcji przedsiębiorstwa, najbardziej wartościowe firmy świata,...
  Liczba stron: 25 - ✅Bibliografia

 • Alianse strategiczne - referat - Skład pracy: wstępne informacje o nowej orientacji przedsiębiorstw, korporacjach transnarodowych i glogalizacji, pojęcie, cele i przyczyny aliansów strategicznych przedsiębiorstw, AS...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Łańcuch wartości - Skład pracy: metody analizy strategicznej, definicja łańcucha wartości i system jego dostarczania (+ przykłady firm, które zastosowały system dostarczania wartości),...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Globalizacja - referat - Zagadnienia jakie zostały opisane w referacie: definicja globalizacji, jej cechy (w tym: powstanie globalnego rynku finansowego, zinstytucjonalizowanie handlu międzynarodowego,...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw - Wyróżnić możemy cztery formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw: • przedsiębiorstwa międzynarodowe – mają ograniczony zasięg geograficzny (kilka krajów), w kraju macierzystym skupione są kluczowe decyzje i kluczowa działalność,... (1.4 stron A4)
 • Międzynarodowy rynek kapitałowy - Obejmuje transakcje średnio- i długoterminowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez renomowane korporacje i instytucje międzynarodowe. Dzieli się na rynek akcji i obligacji, i obejmuje rynki: pierwotny... (0.3 stron A4)
 • Przykłady lobbingu w Polsce - W Polsce istnieją liczne przykłady lobbingu, które można zauważyć w różnych sferach życia publicznego i politycznego, m.in.: Lobbing branżowy: W Polsce działają liczne organizacje... (1.1 stron A4)
 • Zbiorowość przedsiębiorstw - Zbiorowość przedsiębiorstw to zbiór przedsiębiorstw które realizują wspólny cel, są względnie jednolite pod względem jakiejś cechy co czyni je odmienne od otoczenia. Cele zbiorowości przejawiają... (1.5 stron A4)
 • Taxi Pruszcz Gdański - Już kilka lat temu Taxi Pruszcz zaczęło małą wojenkę z korporacjami taksówkowymi, świadcząc swoje usługi po niższych stawkach, bez opłaty za trzaśnięcie drzwiami. Były to... (1.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii